Kandleõpetus

Eesmärk: propageerida laste seas üht vanimat eesti rahvapilli – 6- ja 7-keelset D-duuris või G-duuris väikekannelt, pakkuda muusikalisi elamusi neile lastele, kes lisaks laulmisele on väga huvitatud ka pillimängust ja rahvamuusikast, õpetada teisi rahvamuusikapille.

Sihtrühm: lapsed alates 7. eluaastast. Kandleõppesse astumisel eeldame, et ringi valitud õpilane tegeleks kandleõppega õppeaasta lõpuni. Kandleringis osalejad esinevad erinevatel üritustel ning suvel erinevates pillilaagrites. Kandleõppest huvitatud laps on motiveeritud tegelema rahvamuusikaga, tal on huvi kandleõppe vastu, tal on lauluoskust, musikaalsust ja rütmitunnetust.

Kus ja millal? Kandleringi tunnid toimuvad Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoones klassis nr 408. Info tundide toimumise kohta saab ringi juhendajalt.

Millega tegeleme? Tutvume pilli ajalooga, tegeleme 1., 2., 4., 5., 6. astme kolmkõladega, omandame noppimistehnika rahvamuusikas ja õpime mängima mängutehniliselt ka keerukamaid kandlelugusid. Lisaks väikekandlele õpime mängima ka viisikandleid. Kandlering toetab samuti omaloominguga tegelemist.

1.okt.2018  Rahvusvahelisel Muusikpäeval toimunud kandlekontserti video

Sul on küsimusi kandleõpetuse kohta? Võta ühendust juhendajaga  Ehtel Kuldvere-Vent