Kandleõpetus

Eesmärk: propageerida laste ja täiskasvanute seas üht vanimat eesti rahvapilli: 6- ja 7-keelset D-duuris või G-duuris väikekannelt. Pakkuda muusikalisi elamusi neile, kes lisaks laulmisele on väga huvitatud rahvamuusikast ja soovivad tegeleda pillimänguga, õppida väikekannelt, viiskannelt ja võimalusel teisi eesti rahvapille mängima.

Sihtrühm: lapsed alates 7. eluaastast ja täiskasvanud. Kandleõppesse astumisel eeldame, et ringi valitud õpilane või täiskasvanu tegeleb kandleõppega õppeaasta lõpuni. Kandleringis osalejad esinevad erinevatel üritustel, kontsertidel ning suvel soovi korral pillilaagrites. Kandleõppest huvitatud laps või täiskasvanu on motiveeritud tegelema rahvamuusikaga, tal on huvi kandlemängu vastu ja eeldusi lauluoskuse, musikaalsuse ja rütmitunnetuse arendamiseks.

Kus ja millal? Kandleringi tunnid toimuvad kokkuleppel kas Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoones muusikaklassis nr 408 või Elva Huviala- ja Koolituskeskuses Pikk tn 8 lauluklassis II korrusel. Info tundide toimumise kohta saab kandleringi juhendajalt.

Millega tegeleme? Tutvume väikekandle ehituse ja ajalooga, omandame väikekandlel katmis-, sõrmitsemis- ja segatehnikas mängutehnika ning lihtsamate võtetega laulude saatmise. Õppeaasta lõpuks omandame mängutehniliselt keerukamate kandlelugude mängimise. Lisaks väikekandlele õpime mängima viisikandleid. Kandlering toetab samuti omaloominguga tegelemist.

14.01.2020 Kontsert Kandleviiside lummuses

1.okt.2018  Rahvusvahelisel Muusikpäeval toimunud kandlekontserti video

Sul on küsimusi kandleõpetuse kohta? Võta ühendust juhendajaga Ehtel Kuldvere-Vent