Laste lauluring

Lauluring on mõnus ja turvaline koht lapsel panna proovile oma lauluoskus ja seda arendada. Laulmine on ka mõnus tegevus lapsele vabaaja veetmiseks!

Eesmärk: õpetada ja suunata last õigele hingamisele laulmisel, arendada lauluhäält, ning selget intonatsiooni ja diktsiooni, arendada laulringi lastes ansamblitunnetust.

Sihtrühm: poisid ja tüdrukud alates 4. eluaastast kuni kooliminekuni.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse õppeklassis. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Teeme hingamisharjutusi, kuna õige hingamine on ilusa laulu aluseks. Hääleharjutustega areneb lapse hääl: puhtus, intonatsioon, kõlavus. Artikulatsiooniharjutused parandavad diktsiooni, aitavad lapsi, kellel võib mõne häälikuga raskuski olla. Teeme tööd lauludega – õpime mõistma teksti sisu ning meloodiat, esitame laulu ilmekalt nii miimika kui ka fraaside kujundamise ja dünaamika abil. Lastepärasust lisavad laulumängud, mida mängitakse laulude harjutamise vahel. Õppetöösse kuulub ka lastepillidel mängimine.

Sul on küsimusi laste lauluringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Gerli Jõgi