Õppeleping lapsele

Huvihariduses osalemise õppeleping

Lepingu täitja e-posti aadress:

Huviring

Kuutasu: (eurodes)

Ringi arvamise kuupäev:

Lapse nimi:

Lapse isikukood:

Lapse elukoht (Vastavalt rahvastikuregistri andmetele):

Lapse telefon:

Maksja nimi:

Maksja isikukood (Vajalik esitamiseks maksuametile tasutud õppemaksu kohta):

Maksja telefon:

Maksja e-post:

Luba pildistada last huviringi tegevuse ja materjalide loomise või asutuse reklaamimise eesmärgil?

Jah

Ei


← ÕPPELEPING