Külliki Veigel

Külliki Veigel
Noorsootöötaja
kylliki.veigel@gmail.com+372 55647338

Külliki on õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogikat, mis on aidanud tema töös märgata ka erivajadustega laste eripärasid. Külliki töötas varasemalt laste ja noortega Tartu Laste- ja Noorukite Vaimse Tervise keskuses, pakkudes neile loomingulist tegevust ja vaba aja veetmise võimalusi. Samuti oli ta neile toeks ning julgustas lastel ja noortel tegeleda hobide ja huvidega, mis neile meeldisid.Tööst vabal ajal meeldib Küllikile väga looduses viibida, iseäranis rabamatkadel ning samuti on tema suureks kireks loodusfotograafia. Lisaks laulab Külliki vabal ajal Laulukooris Tarbatu. Külliki soovib jätkata noorte innustamist ja motiveerimist neile huvipakkuvate huvialadega tegelemisel ning pakkuda noortele mitmekesist vaba aja veetmise võimalust. Samal ajal peab ta oluliseks ka enda pidevat arendamist.

Lisaks noorsootööle hakkas Külliki alates 2019 aasta sügisest juhendama loovusringi ning jätkab uuel õppeaastal  loovus- ja fotoringi juhendamist. 

Külliki sõnul on rõõm  juhendada särasilmseid ja loovaid noori, kellele ringis osalemine pakub huvi ning kes ka edaspidi soovivad osaleda uudsemas ringitöös, mis tutvustab lähemalt ka fotograafia valdkonda.


Võta ühendust

Saatmine...

Kiri on edukalt saadetud. Aitäh!

Viga kirja saatmisel!


Inimesed