Animapüünist üles seadma!

Algus: 01.06.2018
Lõpp: 31.10.2018
Rahastaja: Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud Varaait vol 14 projektikonkursi kaudu.

Projekti eesmärk on kaasajastada ja mitmekesistada animatsiooniringi võimalusi, hoida seeläbi olemasolevaid noori huvitegevuses, arendada noorte ja noorsootöötajate digioskusi, tõsta noorte teadlikkust animatsioonidest, kaasata uusi noori ja tekitada rohkemates noortes huvi animatsiooni kui tehnika ja protsessi vastu ning anda noortele võimalus juhendamiskogemuse saamiseks.

Projekti raames soetatakse vahendeid, viiakse läbi töötoad nii noorsootöötajatele kui ka noortele, korraldatakse animatsiooniöö filmide ja noorte tööde tutvustamiseks. Koostööd tehakse Rannu pere- ja noortekeskusega ning Rõngu Rahvamaja Avatud Rõngu Noortekeskusega, kellega koos soovitakse jõuda rohkemate noorteni, et tekitada noortes suurem huvi animatsioonide loomise vastu ning luua neile täiendavaid võimalusi.


← Projektid