Kes me oleme?

Oleme Elva Vallavalitsuse allasutus, mis pakub lastele ja noortele võimalusi avastada end ise ning omandada süvendatult huviharidust looduse, muusika, kunsti, spordi, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas.

Teeme ennetustööd noorsootöös ning pakume koolitusi täiskasvanutele. Meie majas tegutseb Elva Avatud Noortekeskus. Väärtustame koostööd erinevate partneritega ning oleme orienteeritud uuendustele ja infotehnoloogilistele lahendustele. Keskuse töötajaid iseloomustab ilmekalt mõtteviis, et ka vähesest saab luua palju – meie inimesed panustavad keskuse arengusse pühendunult. Meie eesmärk on olla laste ja noorte jaoks.

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse missioon on kujundada mitmekülgseid, kõrgete väärtushinnangute ja positiivse ellusuhtumisega inimesi. Meie moto on: huvihariduses ja huvitegevuses veedetud aeg ei ole tänaval veedetud aeg!


Kas sa teadsid, et:


Ajalugu

Huvikooli eelkäijaks saab pidada Tartu Pioneeride Maja, mis alustas tegevust Elvas 1979. aastal ja haldas ringe üle rajooni. Aastatel 1989-1994 kandis asutus nime Tartumaa Laste Huvikool ja alates 1994. aastast nime Elva Huvikool, mis andis huvialast haridust Elva ja selle lähiümbruse õpilastele. Maja, mis asus Pikas tänavas, oli ehitatud Eesti Vabariigi ajal 1920ndatel aastatel eramajaks. Hiljem töötas seal lasteaed ning edaspidi Elva Huvikool.

Elva Linnavolikogu otsusega liideti 1. augustil 2001. aastal Elva Huvikool Elva Kultuurikeskusega Sinilind. Noortekeskus loodi 8. märtsil 2004. aastal Sinilinnu filiaanina asukohaga Jaani 7. Noortekeskusi ühendava üleriigilise eestkosteorganisatsiooniga MTÜ Eesti Avatud Noortkekeskuste Ühendus (MTÜ Eesti ANK) liituti 2009. aastal. 2014. aastal viidi noortekeskus üle renoveeritud ruumidesse (Pikk 8). Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind reorganiseeriti 1. juulist 2016 Elva Huviala- ja Koolituskeskuseks.