Tunniplaan ja hinnakiri

2020/2021 ÕPPEAASTA TUNNIPLAAN
ARNO-s ootele jäänud õpilaste vanematega võtame ühendust koha vabanemisel!

Huviring

Kohatasu

Aeg

Koht

Animatsiooniring  15.- T  kell 15.15-17.30 (7+) 2 VABA KOHTA
T kell 17.45-20.00 (12+) KOHAD TÄIS
I korruse õppeklass
Beebikool 12.- T kell 12.00-13.00 (4-9k)  2 VABA KOHTA
K kell 10.00-11.00 (7-11k) KOHAD TÄIS
K kell 11.15-12.15 (1+) KOHAD TÄIS
saal
Digikunstiring
alates vanusest 9+
16.- N kell 16.00-18.00 2 VABA KOHTA
R kell 15.30-17.30 (8+) VABA KOHT

R kell 17.45-19.45 (12+) VABA KOHT
I korruse õppeklass
Eelkool (Lastering AB) 15.- E kell 13.15-15.45 (6-7a) KOHAD TÄIS
K kell 9.00-11.30 (5-7a) KOHAD TÄIS
R kell 9.00-11.30 (6-7a) KOHAD TÄIS
II korruse õppeklass
Kandleõpetus 16.- KOHAD TÄIS EG Tartu mnt 3 klass 408
Keraamikaring 20.- E kell 13.30-14.50  KOHAD TÄIS
E kell 15.05-16.25 KOHAD TÄIS
T kell 13.30-14.50 KOHAD TÄIS 
T kell 15.05-16.25 KOHAD TÄIS
T kell 16.40-18.00 (12+edasijõudnud) KOHAD TÄIS
K kell 12.25-13.25 (6-7a) KOHAD TÄIS
K kell 14.00-15.20 KOHAD TÄIS
K kell 15.35-16.55 KOHAD TÄIS
I korruse õppeklass
Kitarriõpetus   20.- KOHAD TÄIS Elva Kultuurikeskus Kesk 30 bändiruum
Kokandusring 15.- T kell 14.15-16.00 (1.-3.klass) KOHAD TÄIS
K kell 14.30-16.30 (4.-6.klass)
2 VABA KOHTA
II korruse köök
Klaveriõpetus Suzuki meetodil 20.- KOHAD TÄIS II korrus muusikaklass
Kunstiring  15.- E kell 13.30-14.45 (7+) KOHAD TÄIS
E kell 15.00-17.00 (10+) KOHAD TÄIS
E kell 17.15-19.30 (9+) 3 vaba kohta!
T kell 13.30-15.00 (8-9a) KOHAD TÄIS
K kell 14.30-16.30 (9-10a) KOHAD TÄIS
K kell 16.45-19.00 (13+) KOHAD TÄIS
I korruse õppeklass
Loovus-ja fotoring 15.- K kell 13.30-15.00 (7+) 2 VABA KOHTA
K kell 15.30-17.00 (9+) 2 VABA KOHTA
I korruse õppeklass
Laulustuudio 20.- KOHAD TÄIS I ja II korruse muusikaklass
Lastering AB 15.- T ja N kell 10.00-12.00 (2-6a) KOHAD TÄIS II korruse õppeklass
RN-stuudio

 

20.- Tundide ajad õpetajatelt!
Koolieelikute registreerumine
rnstuudio@gmail.com
EG Puiestee 2, aula
Pikk 8 saal
Elva Spordihoone
Näitering 15.- T ja N kell 15.15-16.45 KOHAD TÄIS Elva LendTeater (Pikk 73)
Teadus/tehnikaring  15.- E kell 15.15-16.45 (9+) VABA KOHT
E kell 17.15-18.15 (6+) KOHAD TÄIS
I korruse õppeklass
Trummiring 20.- Individuaaltunnid KOHAD TÄIS Elva Kultuurikeskus Kesk 30 bändiruum
Täiskasvanute keraamikaring 55.- E kell 17.00-19.15 KOHAD TÄIS
T kell 18.15-20.30 KOHAD TÄIS
K kell 18.00-20.15  KOHAD TÄIS
I korruse õppeklass
Täiskasvanute kandlering 30.- KOHAD TÄIS II korruse lauluklass
Pärimusmuusikaring 20.- K ja N individuaaltunnid KOHAD TÄIS II korruse õppeklass