Tunniplaan ja hinnakiri

  • Ringid toimuvad Pikk 8, kui tabelis pole märgitud muud kohta.
  • Koolivaheajad 2019/2020. õppeaastal
  • Õppetöö ringides toimub HM koolitusloa alusel alates 01.08.2002
  • Õppetasude määrad alates 2019/2020 õppeaastast.
  • NB! Palun pidada kinni ringide alguse kellaaegadest juhul, kui õpetaja pole teatanud muudatustest. Väga palju varem kohale saabudes või hilinedes sooviga jääda järgmisse gruppi oma tööd lõpetama tekitab suurt segadust nii ringis osalejates kui õpetajates.

2019/2020 ÕPPEAASTA TUNNIPLAAN
Registreerumine 2019/2020 õppeaasta huviringidesse on avatud! Täida õppeleping SIIN.


Huviring

Kuutasu

Aeg

Koht

Animatsiooniring 15.-T  kell 15.30-17.45 (7+)
T kell 17.45-20.00 (12+)
I korruse õppeklass
Beebikool12.-E kell 10.00-11.00 (8-11kuud)  4 vaba kohta!
E kell 11.15-12.15 (1+)
K kell 9.30-10.30 (3-7 kuud) 2 vaba kohta!
saal
Digikunstiring
alates vanusest 9+
16.-E, N kell 17.15-18.45 (9+)
E, N kell 18.45-20.15 (12+)
I korruse õppeklass
Kandleõpetus16.-Vastuvõtuinfo augustis.EG Tartu mnt 3 klass 408
Keraamikaring
(alustab 9.septembrist)
20.-E kell 13.30-15.00  (uued huvilised)  KOHAD TÄIS
E kell 15.15-16.45  (uued huvilised) 1 vaba koht!
T kell 13.30-15.00 (8+edasijõudnud)KOHAD TÄIS
T kell 15.15-16.45  (12+ algajad+edasijõudnud)
T kell 17.00-18.30 (12+edasijõudnud)
K kell 14.30-16.00  (uued huvilised+edasijõudnud)
K kell 16.15-17.45 (uued huvilised+edasijõudnud) 2 vaba kohta!
I korruse õppeklass
Kitarriõpetus 20.-Kohad täis! Kohtade tekkimisel lisavastuvõtuinfo augusti lõpus.Elva Kultuurikeskus Kesk 30 bändiruum
Kokandusring15.-E kell 15.15-17.00 (4.-6.klass) 4 vaba kohta!
K kell 14.15-16.00 (1.-3.klass) KOHAD TÄIS
T kell 13.30-15.00 (1.-3.kl) lisarühm 🙂
II korruse köök
Klaveriõpetus Suzuki meetodil
(soovitav vanus 3-6a)
20.-Kohad täis! Soovijad jäävad ootele.II korrus õppeklass
Kunstiring 15.-E kell 13.30-15.00 (7+)
E kell 15.00-17.00 (10+)
T kell 13.30-15.15 (8+) 4 vaba kohta!
K kell 14.30-16.30 (9+)
K kell 16.45-19.00 (12+) 2 vaba kohta!
I korruse õppeklass
Loovusring UUS!15.-N kell 13.30-15.00 (7+)
N kell 15.15-16.45 (10+)
I korruse õppeklass
Laste lauluring12.-N kell 17.00II korruse õppeklass
Laulustuudio20.-Kohad täis! Kohtade tekkimisel lisavastuvõtuinfo augusti lõpus.
II korrus õppeklass
Lastering “Lepatriinu” 15.-T, N kell 10.00-12.00 (2,5a-6a) 5 vaba kohta!
E kell 9.00-11.00 (eelkool 6+)
K kell 9.00-11.00 (eelkool 6+) 4 vaba kohta!
N kell 16.00-18.00 (eelkool 6+)
II korruse õppeklassid

I ja II korruse õppeklassid

RN-stuudio

NB!
Koolieelikute registreerumine

rnstuudio@gmail.com

20.-E kell 14.00-15.00  Tähekesed (laste ettevalmistusrühm, 1-3. klass)
E kell 15.00-16.00  Rising Stars (laste võistlusrühm, 1-3. klass)
E kell 16.00-17.00  Boy Power
E kell 19.00-20.00  Juuniorid 2
T kell 16.30-18.00  Harrastusrühm
T kell 18.00-19.00  Juuniorid 1 small group
K kell 14.00-15.00  Tähekesed
N kell 16.00-17.00  Harrastusrühm
N kell 17.00-18.30  Juuniorid 1
N kell 18.30-20.00  Star Power
R kell 18.00-19.00  Boy Power
P kell 17.00-18.00  Soolod
ELVA GÜMNAASIUMI (Puiestee 2) AULAS
E kell 17.30-19.00  Juuniorid 1 
E kell 19-20.30  Star Power 
K kell 18-19  Rising Stars
K kell 19-20  Juuniorid 2
Näitering15.-T, N. kell 15.00-16.30Elva LendTeater (Pikk 73)
Teadus/tehnikaring 15.-E kell 15.15-16.45 (12+)
E kell 17.15-18.15 (6+) 3 vaba kohta!
II korruse kaberuum
I korruse õppeklass
Trummiring20.-vastuvõtuinfo augustisElva Kultuurikeskus Kesk 30 bändiruum
Täiskasvanute keraamikaring
(alustab 9.septembrist)
55.-E kell 17.00-19.15 kohad täis!
K kell 18.00-20.15  kohad täis!
I korruse õppeklass
Täiskasvanute kandlering30.-Ootame huvilisi 9.septembril kell 18.30I korruse lauluklass

Vaata lisaks