Tunniplaan ja hinnakiri

2021/2022 TUNNIPLAAN
Huviringidesse registreerumine ARNO-s

Huviring

Kohatasu

Aeg 


PUNANE-ringis on vabu kohti
Koht (Ringid toimuvad Pikk 8, kui pole märgitud muud aadressi)
Animatsiooniring 15.-K  kell 15.15-17.00 (8+) 
K kell 17.15-19.30 (12+) 
I korruse õppeklass
Beebikool12.-K kell 10.00-11.00 (7-11k)  
K kell 11.15-12.15 (1-2a)
N kell 10.30-11.30 (2-6k)
saal, II korruse õppeklass
Digikunstiring16.-R kell 15.30-17.30 (8+) 
R kell 17.45-19.45 (12+) 
I korruse õppeklass
Eelkool (Lastering AB)15.-E kell 13.15-15.45 (6-7a)
T kell 8.00-10.30 (6-7a)
K kell 9.00-11.30 (5-6a)
N kell 9.00-11.30 (6-7a) 

R kell 9.00-11.30 (6-7a)
II korruse õppeklass
Keraamikaring20.-E kell 13.30-14.50
E kell 15.05-16.25
T kell 13.30-14.50  
T kell 15.05-16.25 (10+)
T kell 16.40-18.00 (12+)
K kell 12.25-13.25 (koolieelikud) 
K kell 14.00-15.20
K kell 15.35-16.55 
I korruse õppeklass
Kitarriõpetus  20.-tundide ajad õpetajaltElva Kultuurikeskus Kesk 30 bändiruum
Kokandusring15.-R kell 13.30-15.00II korruse köök
Klaveriõpetus Suzuki meetodil20.-tundide ajad õpetajaltII korrus muusikaklass
Kunstiring 15.-T kell 13.30-15.00 (8+)
T kell 15.15-17.00 (9+) 
T  kell 17.15-19.30 (12+) 
K kell 13.30-15.00 (7+) 
N kell 17.15-18.45 (10+)
I korruse õppeklass
Laulustuudio20.-tundide ajad õpetajaltI ja II korruse laulu/muusikaklass
Lastering AB15.-T  kell 10.00-12.00 (2-6a)II korruse õppeklass
MINI Laulustuudio UUS!20.- T ja N kell 16.15-17.00 (3-4a) I rühm
T ja N kell 17.30-18.15 (3-4a) II rühm
E ja K kell 17.30-18.15 (5-6a)
II korruse mänguruum/muusikaklass
RN-stuudio20.-Ringis on vabu kohti!
Tundide ajad õpetajatelt!
Koolieelikute registreerumine
rnstuudio@gmail.com
EG Puiestee 2, aula
Pikk 8 saal
Elva Spordihoone
Teadus/tehnikaring 15.-E kell 16.00-17.30 (9+)
E kell 17.15-18.15 (6+)
I korruse õppeklass
Trummiring20.-Individuaaltunnid /
On vabu kohti!
Elva Kultuurikeskus Kesk 30 bändiruum
Täiskasvanute keraamikaring55.-E kell 17.00-19.15 
K kell 18.00-20.15  
I korruse õppeklass
Pärimusmuusikaring20.-tundide ajad õpetajaltII korruse õppeklass