Animapüünist üles seadma

29. mai 2018
Animapüünist üles seadma

Eesti Noorsootöö Keskus kiitis heaks Elva Huviala- ja Koolituskeskuse projekti „Animapüünist üles seadma“ konkursi Varaait vol 14 raames ning eraldas projekti elluviimiseks 2404,38 €.

Projekti eesmärk on kaasajastada ja mitmekesistada animatsiooniringi võimalusi, hoida seeläbi olemasolevaid noori huvitegevuses, arendada noorte ja noorsootöötajate digioskusi, tõsta noorte teadlikkust animatsioonidest, kaasata uusi noori ja tekitada rohkemates noortes huvi animatsiooni kui tehnika ja protsessi vastu ning anda noortele võimalus juhendamiskogemuse saamiseks.

Kokkuvõtvalt soetatakse projektiga vahendeid, viiakse läbi töötoad nii noorsootöötajatele kui ka noortele, korraldatakse animatsiooniöö filmide ja noorte tööde tutvustamiseks. Koostööd tehakse Rannu pere- ja noortekeskusega ning Rõngu Rahvamaja Avatud Rõngu Noortekeskusega, kellega koos soovitakse jõuda rohkemate noorteni, et tekitada rohkem huvi animatsioonide loomise vastu ning luua täiendavaid võimalusi.

Elva Huviala- ja Koolituskeskus ning animatsiooniringi noored ja juhendaja tänavad Eesti Noorsootöö Keskust toetuse eest!


Uudised