Elva valla noortemalev 2020

Projekti eesmärgiks on anda noortele esimesed töökogemused ja arendada nende tööalaseid ja sotsiaalseid oskuseid ehk pakkuda nooretele töökasvatust. Samuti soovitakse noortele tutvustada erinevaid töövõimalusi Elva vallas ning ärgitada ka tööandjaid võtma tööle ka noori, et pakkuda neile töökogemust.

Projekti vältel toimub noortemalev Elva vallas malev, millesse on võimalik kandideerida 13-17 aastastel noortel üle kogu valla. Maleva kestvus on 7 päeva, millest 5 tehakse tööd. Rühmas osaleb 10 noort.
Tööd pakuvad malevlastele kohalikud ettevõtted, kes tagavad ja tasuvad ka malevlastele palga. Noori juhendavad laagrikasvataja koolitusega juhendajad ning igast ettevõttest on samuti määratud inimene, kes noortele tööülesanded kätte jagab ja neid tutvustab.

Avatud noorsootöö toetusvoor 2020

Projekti raames soetatakse välimänge, et oleks võimalik teha tegusat välimängude päevasid. Samuti soetatakse õppevahendeid ja vaimse tervise alaseid raamatuid.

Juulis ja augustis toimuvad vahvad matkad, milledeks ostetakse sobivat matkavarustust. Lisaks sellele soetatakse meditsiinivahendeid ja puhastustarbeid matkade ja välimängude korraldamiseks.

Toetajad:

Ideeviit: Paneme noortele aru pähe

Projekti eesmärgiks on anda noortele ülevaade YouTuber´i elust. Näidata, milliseid raskusi võib ette tulla ning saada ka tulevikuks häid nõuandeid. Saame teada, mismoodi mõjutab sotsiaalmeedia inimese kuulsust ja elu ning kuidas saada hakkama negatiivsete kommentaaridega. Miks üldse youtuberiks hakata ja kuidas tema tegi sellise karjäärivaliku ning millised isikuomadused on vajalikud, et youtuber olla.

Saame teada, milliseid digipädevusi vaja on, et enda youtube kanal luua ja selles ka edukas olla.

Lisaks sellele õpime internetiohutuse kohta, et mida mitte internetis teha ning seda,
kuidas ka ebaõnnestumised võivad internetis saada väga suure tähelepanu osaliseks.

Varaait vol 15: Võrratu digikunst

Projekti eesmärk on kaasajastada ja mitmekesistada digikunstiringi võimalusi, hoida seeläbi olemasolevaid noori huvitegevuses ja arendada noorte ja noorsootöötajate digioskusi. Tutvustada Elva ja Nõo valla noortele digikunstiringi võimalusi ja tekitada neis huvi antud ala vastu.

Projekti raames mitmekesistatakes Digikunstiringi tegevust ning tutvustatakse ringi võimalusi Elva ja Nõo valla noortele.
Toimub 3 avatud töötuba: Elva valla noortele, Nõo valla noortele ja valdade noorsootöötajatele. Töötubasid viivad läbi Digikunstiringis käivad noored, koos ringi juhendajaga.

Elva valla noortemalev 2019

Projekti eesmärgiks on anda noortele esimesed töökogemused ja arendada nende tööalaseid ja sotsiaalseid oskuseid ehk pakkuda nooretele töökasvatust. Samuti soovitakse noortele tutvustada erinevaid töövõimalusi Elva vallas ning ärgitada ka tööandjaid võtma tööle ka noori, et pakkuda neile töökogemust.

Projekti vältel toimub noortemalev Elva vallas, üks rühm on Elva linnas ning teine Rõngu piirkonnas. Mõlemasse rühma on võimalik kandideerida 13-17 aastastel noortel üle kogu valla. Maleva kestvus on 7 päeva, millest 5 tehakse tööd. Mõlemas rühmas osaleb 10 noort.
Tööd pakuvad malevlastele kohalikud ettevõtted, kes tagavad ja tasuvad ka malevlastele palga. Noori juhendavad laagrikasvataja koolitusega juhendajad ning igast ettevõttest on samuti määratud inimene, kes noortele tööülesanded kätte jagab ja neid tutvustab.

Värvilised mõttemustrid

Projekti “Värvilised mõttemustrid” eesmärgiks on edendada noorte vaimset tervist läbi selle, et suurendatakse noorte teadmisi vaimsest tervisest ja selle hoidmisest ning pakkutakse ka keskkonda, kus noortel oleks võimalus luua endale vaimset heaolu . Projekti käigus toimuvad noortele töötoad, kus saadakse vajalike teadmisi ja ressursse enda vaimse tervise parandamiseks ning tugevdamiseks. Õpitakse enda mõttemaailma paremini tundma, leitakse enda tugevused ja nõrkused ning selgitatakse, kuidas neid enda ja teiste heaolu loomiseks on võimalik kasutada. Noortele tekib ruum, kus neil on ühest küljest võimalus õppida erinevate vaimse tervise teemade kohta ning neid teadmisi ka rakendada.

Toimuvad järgmised töötoad:
1.Stress, pinged ja negatiivne mõtlemine- kuidas need takistavad meil oma unistusi ellu viia?
2. Kuidas loodus aitab kaasa, et ennast hästi tunda? (Mustjärve matkaraja matk)
4. “Ei” ütlemise töötuba
5. Tõhusa õppimise töötuba
6. Kuidas saada seda, mida ma tegelikult tahan?
7. Muusika- ja loovteraapia töötuba

 

Pillipäev Ehe Emotsioon

Tartumaa suure ühinenud Elva valla ühise pillipäeva korraldamine ja soovist hakata lõimima huviharidust võimaldavates asutustes toimivaid muusika-ja pilliringe tähistamaks ühtlasi “Huviharidus Elvas 40 aastat” (Huviharidust hakati andma Elvas 1979.aastal).
Eesmärk on suurendada koostööd huviringide ja huvitegevust pakkuvate asutuste vahel ning tutvustada ja tutvuda valla pilliõpetajate ja pillimängijatega. Pillipäev on plaanis kujundada traditsiooniks, millega mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada ja väärtustada Elva valla muusikahuviliste õpilaste harrastust. Projekti eesmärgiks on arendada piirkondlikku tegevust, õpetada lapsi ja noori väljendama sõnadeta oma tundeid läbi muusika ja pillimängu. Pakkuda ehedat rõõmu muusikast ja ise muusika tegemisest.
Päev algab osalemisega erinevates õpitubades. Õpitubasid on kokku seitse: trumm (juhendaja Tõnis Kirsipu) laulumängud (Kelly Vask) kellamäng (Livia Kuuskvere) kitarr (Alex Verlin) väikekannel (Ehtel Kuldvere-Vent) viisikannel (Vaido Petser) klaverimäng Suzuki meetodil (Tuuli Vaher). Iga laps saab osaleda kuni kolmes õpitoas. Ühe õpitoa kestvus on 45 min. Pärast töötubades osalemist pakutakse osalejatele lõunatoitu. Kõiki pille saab näha-kuulda kultuurikeskuses toimuval lõppkontserdil, kus kannavad kõik õpitoad ette päeva jooksul selgeks õpitud esinemisnumbrid/muusikapalad. Kontserti juhib SA Elva Kultuuri kultuuritöötaja Lea Kurvits. Pärast kontserti on osalejatele ja juhendajatele tänuks kringlilaud. Jätkub vestlus ja tagasiside saamine pillipäeva kohta. Projekti sihtgrupi kirjeldus Elva valla huviharidusasutuste ja muusikaliste huviringide õpilased alates 9.eluaastast. Eelkõige on oodatud Elva, Puhja, Peedu, Valguta, Rannu, Konguta, Rõngu kandle,-trummi,-kitarri,-ja klaveriringid ning Elva Gümnaasiumi rahvamuusikaansambel.

Animapüünist üles seadma!

Projekti eesmärk on kaasajastada ja mitmekesistada animatsiooniringi võimalusi, hoida seeläbi olemasolevaid noori huvitegevuses, arendada noorte ja noorsootöötajate digioskusi, tõsta noorte teadlikkust animatsioonidest, kaasata uusi noori ja tekitada rohkemates noortes huvi animatsiooni kui tehnika ja protsessi vastu ning anda noortele võimalus juhendamiskogemuse saamiseks.

Projekti raames soetatakse vahendeid, viiakse läbi töötoad nii noorsootöötajatele kui ka noortele, korraldatakse animatsiooniöö filmide ja noorte tööde tutvustamiseks. Koostööd tehakse Rannu pere- ja noortekeskusega ning Rõngu Rahvamaja Avatud Rõngu Noortekeskusega, kellega koos soovitakse jõuda rohkemate noorteni, et tekitada noortes suurem huvi animatsioonide loomise vastu ning luua neile täiendavaid võimalusi.

EV100 ühiskingitus „Igal lapsel oma pill“

EV100 ühiskingituse “Igal lapsel oma pill” raames soetab Elva Huviala- ja Koolituskeskus kandleringile 7 väikekannelt (meistripillid, 6-keelsed, D-duuris). Lisaks soetatakse pillide transpordiks vajalikud kandlekotid. Kandled on vajalikud, et viia läbi kandleõpet, pakkuda kaasaegset rahvamuusika õppimise võimalust ning seeläbi elavdada muusikalist huvitegevust. Kuna õpilaste huvi on kandlemuusika vastu jätkuvalt väga suur, vajamegi kandleringile täiendavaid pille, et rahuldada laste ja noorte huvid. Soetatavate vahenditega on võimalus tagada suuremate projektide elluviimine ning koostöö, eelkõige Elva Gümnaasiumi ja naabervaldade rahvamuusikutega. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse kandlering tegutseb juba neljandat hooaega. Kandlemängu lõimitakse samuti laulustuudio, kitarriõpetuse ja näiteringiga.

Koduvald võrgutab

“Koduvald võrgutab” on Elva noortekeskuse projekt, mille eesmärk on tugevdada haldusreformi tulemusena tekkinud Elva valla noortekeskuste vahelist koostööd. Elva valla koosseisu kuuluvad järgmised vallad: Rannu vald, Puhja vald, Konguta vald, Rõngu vald, Palupera vald ja Elva linn. Projekti tegevuste käigus lähme noortega külla teistesse valdadesse ning kutsume ka neid endale külla. Noortekohtumised toimuvad märtsist septembrini.

Noortekohtumiste ajal toimuvad järgmised tegevused: noortele huvipakkuvad töötoad, karaoke- ja Xbox´i mängude õhtud, filmiõhtud ja erinevad turniirid õuemängudena (viskemäng Kubb, linguvise, suur domino, tuur torniladumine, suur täringumäng, suur memoriin jne). Oleme valinud noortekohtumiste tegevused välja Elva noortekeskust külastavate noorte seas läbi viidud interneti-põhise uuringu põhjal. Projekt on jätkusuutlik, pakkudes ainest järgmisteks koostöötegevusteks valdade vahel, ja avaldab laiemat mõju ka Elva valla kogukonnale, eriti noorte seas. Projektiga seotud jooksvat infot vahendatakse Elva noortekeskuse Facebooki lehe kaudu.

Elva Südaööjooks

Elva tüdrukud Laura Maria Mats ja Klea-Marie Laar on olnud mitu aastat vabatahtlikud Elva Jooksusarja etappidel. Kuna 2017. aastal Elva Jooksusarja ei toimu, otsustasid tüdrukud korraldada ise jooksuürituse – nimelt Elva Südaööjooksu.

See on päris esimene ööjooks Elvas ning korraldatud noorte initsiatiivil! Südaööjooksu eesmärk on panustada kogukonda, panna alus uuele traditsioonile Elvas, tuua Elva öödesse elu, panna noored ja vanad rohkem liikuma ning aidata abivajajaid. Tulud annetame Lastefondile Üleannetus, et aidata ravitoitu vajavaid lapsi. Jooksu põhidistants on 10 km (2 x 5 km) ning start antakse keskööl Elva kellatornist kostva “Kuldrannakse” meloodia saatel. Projekti lõppedes koguti 2045 €, mis annetati Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile kampaania Üleannetus toetuseks.

Tunne Tartumaad – mõttespordiga Elvast edasi

Käesoleva projekti põhieesmärk on jätkata 2016. aastal algust saanud mõttespordi edendamisega, soodustades koostööd 2017. aasta KOVi valimiste järgselt tekkiva Elva valla oluliste koostööpartnerite vahel, parandada Elva Avatud Noortekeskuse avatud ruumis noorte jaoks oluliste tegevusvahendite seisukorda ja organiseerida noortele ja koos noortega 2017. aasta vältel kaheteistkümnes Tartumaa piirkonnas, sealhulgas Elvas, eriilmelised ühistegevused, soodustades seeläbi eri piirkonna noortekeskuste omavahelist koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist.

Projekti raames toimub kaks kabeturniiri (kevadturniir ja sügisturniir), külastatakse 11 noortekeskust ja osaletakse nende tegevustes, korraldatakse Elva nootekeskuses üritus 11 Tartumaa noortekeskusele, osaletakse noortega kabeturniiridel mujal Eestis ning esitletakse 2016. aasta projekti kohta valminud näitust Tartus Tasku keskuses ning Meeri seltsimajas. Koostöös projektipartneritega valmib 2018. aasta ühiskalender.

Tähelepanu, valmis olla, digikunst!

Käesoleva projekti raames töötatakse välja uus kaasaegne ja mitmekesine digikunsti huviring ning selle ainekava Elva Huviala- ja Koolituskeskuses koostöös Tartu Kunstikooli ja Kroonid Konsult OÜga. Digikunsti huviringis lõimitakse kunst ja loovus infotehnoloogiliste lahendustega.

Välja töötatava ainekava eesmärk on pakkuda uut tegevust Elvas ja selle piirkonna noortele, pakkuda arvuti- ja kunstihuvilistele noortele võimalust sisustada vaba aega eesmärgipäraselt, tutvustada tänapäevaseid arvutiga kujundamise võimalusi ja sellega seotud ameteid, toetada noorte digipädevuse ja tehnoloogiaalaste teadmiste arengut ning arendada loovust ja loomingulisust läbi praktiliste kunstiülesannete.

Digikunsti huviringi ainekava töötatakse koostöös välja selliselt, et formaalhariduses (näiteks Tartu Kunstikoolis) saaks arvesse võtta mitteformaalhariduses omandatut. Samuti töötatakse välja süsteem, mis annab õppurile võimaluse osaleda huviringis võrgupõhiselt (e-õppe süsteemi loomine, esialgu vanemas vanuseastmes).

Huviring on samuti praktilise suunitlusega ja kaasavast noorsootööst lähtuv – praktilised ülesanded seotakse kogukonnas või koolis reaalselt vaja olevate kujundustega (nt plakatid raamatukogu, noortekeskuste või lasteaedade üritustele), mida õpilased ise saavad luua.

Noorte Tugila

Oleme liitunud Noorte Tugila programmiga 2016. aasta oktoobris. Elva Noorte Tugila hõlmab Elva, Konguta, Nõo, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonda.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on näiteks töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Noorte Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Tegevuste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti  poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Kuidas aitab Elva Noorte Tugila noori vanuses 15-26 eluaastat?

Tugila programmis osalevatele noortele on teenused ja üritused TASUTA.

Selleks aga, et Sind paremini aidata, kuulame esmalt Sind ja sinu muret ning aitame leida meeskonna abiga just Sulle sobiva lahenduse. Mis iganes Su mure ka pole, kõigele on lahendus! Toetame Sind moraalselt ning suhtleme Sinuga individuaalselt!

Elva Noorte Tugila spetsialist:

Grete Kald
Grete Kald Coaching
tugila@elva.ee või telefon 53405580