Avatud noorsootöö toetusvoor 2020

Algus: 15.06.2020
Lõpp: 31.08.2020
Rahastaja: Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud Avatud noorsootöö toetusvoor 2020 projektikonkursi kaudu.

Projekti raames soetatakse välimänge, et oleks võimalik teha tegusat välimängude päevasid. Samuti soetatakse õppevahendeid ja vaimse tervise alaseid raamatuid.

Juulis ja augustis toimuvad vahvad matkad, milledeks ostetakse sobivat matkavarustust. Lisaks sellele soetatakse meditsiinivahendeid ja puhastustarbeid matkade ja välimängude korraldamiseks.

Toetajad:


← Projektid