Avatud noorsootöö toetusvoor 2020

Avatud noorsootöö toetusvoor 2020

Projekti raames soetatakse välimänge, et oleks võimalik teha tegusat välimängude päevasid. Samuti soetatakse õppevahendeid ja vaimse tervise alaseid raamatuid.

Juulis ja augustis toimuvad vahvad matkad, milledeks ostetakse sobivat matkavarustust. Lisaks sellele soetatakse meditsiinivahendeid ja puhastustarbeid matkade ja välimängude korraldamiseks.

Toetajad:


Projektid