Elva Avatud Noortekeskus – Tervist Edendav Noortekeskus

9. veebr. 2021
Elva Avatud Noortekeskus – Tervist Edendav Noortekeskus

Elva Avatud Noortekeskus liitus Tartumaa Noorsootöö Ühenduse loodud  Tervist Edendavate Noortekeskuste ehk TENK-võrgustikuga.

Võrgustiku eesmärgiks on  tervist toetava elu- ja mõtteviisi arendamine, süsteemse ennetustöö planeerimine ja kogukonna ning sidusvaldkondade kaasamine sellesse. Samuti noortevaldkonna töötajate tervisealaste teadmiste ja oskuste järjepidev täiendamine, enesekindluse arendamine ohuolukordades toimetulekuks.

TENKi  missiooniks: tervist edendav noortekeskus on kogukonda kaasav, sotsiaalset toimetulekut toetav noorte ja töötajate heaolu arendaja. Järgnevatel aastatel peetakse oluliseks hoida järgmist FOOKUST

  • Toetada laste ja noorte sotsiaalset toimetulekut
  • Toetada laste ja noorte vaimset tervis
  • Soosida laste ja noorte tervist toetavat käitumist

2021 aastal korraldab Elva Avatud Noortekeskus, mittemeid üritusi: loenguid, seminare ja töötubasid, mis räägivad tervisest ja tervise hoidmisest. Tulemas on mitu vaimse tervise loengut ning töötubasid, kus teeme head ja tervislikku toitu. Samuti on ees ootamas matkad ja õuemängude päevad, et noorte liikumist suurendada.  


Uudised