Elva Gümnaasiumi 1.klassid käisid noortekeskusega tutvumas

15. veebr. 2024
Elva Gümnaasiumi 1.klassid käisid noortekeskusega tutvumas

Eelmisel nädalal võõrustasid Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötajad Elva Gümnaasiumi kõige nooremaid õpilasi. Nimelt, 1.klassid võtsid hommikul esimese tunni asemel jalge alla tee noortekeskusesse, et tutvuda noortekeskuse ja huvikooliga. Kuna spordihoones ei saa kasutada guaššvärve, toimus meie kunstiklassi ruumis ka väike kunstitund, kus õpilased said lasta loovusel lennata seelikumustreid värvides.

Jagasime noored kahte gruppi – üks grupp oli noorsootöötajaga noortekeskuses ja teine grupp noorsootöötaja ja õpetajaga kunstiklassis ning 45 minuti möödudes vahetasid grupid asukohta. Noortekeskuses said noored teada, mis koht noortekeskus on ja millised huviringid tegutsevad huvikoolis. Noorsootöötaja õpetas noortele UNO kaardimängu, mis on noortekeskuses üks enimmängitav mäng. Lisaks said noored mängida teisi lauamänge ning proovida ka lauajalgpalli. Noorsootöötaja tõdes, et mängul on oluline koht sotsiaalsete suhete loomisel ning huvitav oli jälgida, kuidas üksteist kutsuti mängudesse või selgitati mängu reegleid klassikaaslasele.

Kunstiklassis said noored teada, millised erinevad kunstiringid huvikoolis tegutsevad ning uudistada isegi keraamikaklassi. Õpetaja ja noorsootöötaja koostöös viidi läbi kunstitund, mille sarnast sellel õppeaastal esimeste klasside lapsed veel pole näinud – käiku läksid guaššvärvid ja pintslid. Osavate pintslitõmmetega maaliti paberile värvikirevad seelikumustrid.

Noorsootöötajad tänavad Elva Gümnaasiumi 1.klasside õpetajaid ning loodavad, et asutuse külastamine pakkus põnevat vaheldust nii õpetajatele kui õpilastele. Noortekeskuse külastatavus on pärast külastusi igaljuhul tõusnud.


Uudised