Elva valla noorte muusikategevus sai hoogu juurde

28. dets. 2023
Elva valla noorte muusikategevus sai hoogu juurde

Sel poolaastal toimus Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ning Elva Gümnaasiumi koostöös Elva valla noorte muusikategevust hoogustav projekt “Purgis!”. 

Projekti “Purgis!” eesmärgiks oli anda noortele platvorm enda muusikaliseks väljendamiseks ning inspireerida neid veel enam oma loominguga tegelema. Projekt sidus kokku nii formaalse kui mitteformaalse hariduse – Elva Huviala- ja Koolituskeskuses saab tegeleda nii laulmise ja pillimängu kui ka bänditegemise ja muusika produtseerimisega, mis on omakorda seotavad gümnaasiumi riikliku õppekava eesmärkidega. Nimelt on muusikaõpetuse osaoskustena välja toodud ka musitseerimine ja omalooming täpselt need punktid, millele koostööprojekt “Purgis!” keskenduski.

Projekti raames kohtuti erinevate muusikavaldkonna inimestega, kes juhendasid noori mitmesugustes tegevustes – helisalvestamises, helisünteesis, laulukirjutamises ja produtseerimises. Noored said esmased teadmised iseseisvaks muusikaloomeks ja kuhjaga inspiratsiooni oma ideede realiseerimiseks, seda nii läbi tegevmuusikute, -produtsentide ja -helivõlurite kogemuslugude kui ka päriselt musitseerides. Lisaks inspireerivatele kohtumistele sai märkmimisväärse täiustuse Elva Huviala- ja Koolituskeskuse tehnikapark – näiteks saavad bändinoored nüüd kogu oma bändi helindamise kaetud meiepoolse tehnikaga ning produtseerimishuvilised katsetada erinevaid helivõnkeid päris süntesaatoritel. 

“Purgis!” projekt näitas, et musitseerimiseks ei pea ilmtingimata olema aastatepikkust varasemat kogemust. Muusikat teha ja kogeda võib igaüks ning muusikavaldkonnas on ameteid küllaga, mille poole pürgida. Loodetavasti helisevad selle poolaasta töö viljad juba kevadel Elva noorte poolt kõigile kuuldavalt ja nähtavalt! 

Projekti elluviimist rahastas Haridus-ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet läbi noorsootööasutuste, noorteühingute ja huvikoolide noorteprojektide toetuse “Noorte Heaks 2023”. 

Uudised