Elva valla noortemalev 2019

Elva valla noortemalev 2019

Projekti eesmärgiks on anda noortele esimesed töökogemused ja arendada nende tööalaseid ja sotsiaalseid oskuseid ehk pakkuda nooretele töökasvatust. Samuti soovitakse noortele tutvustada erinevaid töövõimalusi Elva vallas ning ärgitada ka tööandjaid võtma tööle ka noori, et pakkuda neile töökogemust.

Projekti vältel toimub noortemalev Elva vallas, üks rühm on Elva linnas ning teine Rõngu piirkonnas. Mõlemasse rühma on võimalik kandideerida 13-17 aastastel noortel üle kogu valla. Maleva kestvus on 7 päeva, millest 5 tehakse tööd. Mõlemas rühmas osaleb 10 noort.
Tööd pakuvad malevlastele kohalikud ettevõtted, kes tagavad ja tasuvad ka malevlastele palga. Noori juhendavad laagrikasvataja koolitusega juhendajad ning igast ettevõttest on samuti määratud inimene, kes noortele tööülesanded kätte jagab ja neid tutvustab.


Projektid