e-õppest eriolukorras

13. märts 2020
e-õppest eriolukorras

Eriolukorraga seoses on alates 16.märtsist 2020  Elva Huviala- ja Koolituskeskus (ka noortekeskus) SULETUD ning õppetöö toimub kaug- ja koduõppevormis, mis annab õpilastele võimaluse huvitegevusega kodus jätkata.
Huviringide õpetajad edastavad õpilastele jooksvalt loovülesandeid.

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini (allikas: Haridus-ja Teadusministeerium)

APRILLIKUU KOHATASUST
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Elva Muusikakooli põhimäärus § 3 lg 2, Elva
Huviala- ja Koolituskeskuse põhimääruse § 1 lg 1, § 9 lg 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12. märtsi
2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“
Elva Vallavalitus korraldab:
1. Vabastada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ja Elva Muusikakooli õppurid õppetasust riigis
väljakuulutatud eriolukorra tõttu perioodil 01.04. – 30.04.2020.

Ilusat kevadet, rahulikku meelt ja tervete kohtumisteni!

Lisainfo:
Garmen Vallikivi, Elva Huviala-ja Koolituskeskuse direktor
huvikool@elva.ee või 55670541

Hanna Laius, noorsootöötaja
hanna.laius@elva.ee või 53663068


Uudised