Eripreemia kunstikonkursilt

Digikunstiringi õpilane Gerlinde Vallikivi osales rahvusvahelisel kujutava kunsti biennaalil
Üllatav leid 2022 ning saavutas Sügavmõttelise sisu tunnustuse-eripreemia.

Palju õnne!🌹🌹🌹
Digikunstiringi juhendab Johanna Mägi. Õnnitlused! 🌹🌹🌹

Biennaali eesmärgiks on innustada õpilasi omaloominguga tegelema ning ennast
väljendama; tunnustada andekaid noori kunstnikke; loominguliste sidemete
arendamine teiste huvikoolidega.
Konkursi korraldas Märjamaa Kunsti-ja Muusikakool.