EV100 ühiskingitus „Igal lapsel oma pill“

EV100 ühiskingitus „Igal lapsel oma pill“

EV100 ühiskingituse “Igal lapsel oma pill” raames soetab Elva Huviala- ja Koolituskeskus kandleringile 7 väikekannelt (meistripillid, 6-keelsed, D-duuris). Lisaks soetatakse pillide transpordiks vajalikud kandlekotid. Kandled on vajalikud, et viia läbi kandleõpet, pakkuda kaasaegset rahvamuusika õppimise võimalust ning seeläbi elavdada muusikalist huvitegevust. Kuna õpilaste huvi on kandlemuusika vastu jätkuvalt väga suur, vajamegi kandleringile täiendavaid pille, et rahuldada laste ja noorte huvid. Soetatavate vahenditega on võimalus tagada suuremate projektide elluviimine ning koostöö, eelkõige Elva Gümnaasiumi ja naabervaldade rahvamuusikutega. Elva Huviala- ja Koolituskeskuse kandlering tegutseb juba neljandat hooaega. Kandlemängu lõimitakse samuti laulustuudio, kitarriõpetuse ja näiteringiga.


Projektid