Head uut algavat õppeaastat!

1. sept. 2021
Head uut algavat õppeaastat!
  • Huvikeskuses algab õppetöö 2.septembril / individuaaltundide puhul kokkuleppel õpetajaga;
  • Huviringi palun tulla mitte varem kui 5 min enne tunni algust, pikem ooteaeg sisusta noortekeskuses;
  • Haigustunnustega laps/noor huviringi ei tule;
  • Haigestumise korral edasta koheselt sõnum ringi õpetajale;
  • Kui laps ei osale üldhariduskooli õppetöös haiguse/isolatsiooni tõttu, siis ei osale see laps ka huviringis;
  • Külaline (ka lapsevanem), kes soovib viibida huvikeskuses kauem kui 15 min, kannab maski.
  • Koolivaheaegadel ei toimu huviringe (ka täiskasvanutel). Koolivaheajad keskuses vastavad õigusaktidega üldhariduskoolile kehtestatud õppeperioodile ja õppevaheaegadele;
  • õppemaksu tasumine toimub jooksva kuu eest Elva Vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel;   
  • palun kinni pidada arvel olevast tähtajast.

PS! Hetkel keskuse juurde parkida ei saa. Palun kasutage kultuurikeskuse ja Tuletõrje tn parklat.

Meeldivat õppeaastat!


Uudised