Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude toetamine

9. sept. 2019
Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude toetamine

Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude toetuse taotlust on võimalik esitada Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale kuni 1. oktoobrini. Toetuse saamiseks peab 7-19-aastane noor elama rahvastikuregistri järgi Elva vallas.
Toetus määratakse ühe noore kohta 30 eurot kuus. Kui huvikoolis või huviringis käib ühest perest kaks või enam noort, siis määratakse toetust iga järgneva noore eest 15 eurot kuus.
Toetuse väljamaksmine toimub kolm korda aastas, hiljemalt:

  1. detsembriks (perioodi eest september – november);
  2. märtsiks (perioodi eest detsember kuni veebruar);
  3. juuniks (perioodi eest märts kuni mai).

Toetust saab taotleda kolmel viisil
– Elva valla veebilehel täites sellekohase e-vormi (avatakse paari päeva jooksul).
– Elva Vallavalitsuses koha peal täites sellekohase taotluse.
– Laadides taotluse blanketi alla, täites selle ära ning saates selle digiallkirjastatuna elva@elva.ee.

Info asub ka Elva valla kodulehel (haridusvaldkonna toetuste all).


Uudised