👶🏻 Beebikool

Eesmärk: lapse vaimse, emotsionaalse ja füüsilise arengu toetamine läbi muusika, liikumise ja käelise tegevuse.

Sihtrühm: beebid vanuses 2 kuud kuni 2 aastat, rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, II korruse saalis. Kuna lapsed on erinevas vanuses, viiakse tegevused läbi eakohaselt. Beebikooli tunnid toimuvad erinevates vanuserühmades. Sobiv vanuserühm vali tunniplaanist.

Millega tegeleme? Tunnis kuulame muusikat, tantsime, liigume muusika saatel. Teeme harjutusi võimlemispallil.
Vanuses 1,5+ lastega arendame käelist tegevust, laseme lastel proovida erinevaid vahendeid (näpuvärve, voolimismasse, liiva, savi jms). Laps saab sõbraks ka pliiatsite ja pintsliga. Teeme erinevaid harjutusi peenmotoorika arendamiseks. Lapsed õpivad olema kollektiivis ja kohanema teistega, mis toetab sotsiaalset arengut. Lapsevanemad saavad juurde oskusi lapse igakülgseks arendamiseks, kuna kõikidesse tegevustesse on kaasatud ka lapsevanemad.

Sul on küsimusi beebikooli kohta? Võta ühendust juhendajaga Anneli Jaeger