Beebikool/lauluring

Eesmärk: lapse vaimse, emotsionaalse ja füüsilise arengu toetamine läbi muusika, liikumise ja käelise tegevuse.

Sihtrühm: beebid vanuses 2 kuud kuni 2 aastat, rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, II korruse saalis. Kuna lapsed on erinevas vanuses, viiakse tegevused läbi eakohaselt. Beebikooli tunnid toimuvad erinevates vanuserühmades. Sobiv vanuserühm vali tunniplaanist.

Millega tegeleme? Tunnis kuulame muusikat, tantsime, liigume muusika saatel. Teeme harjutusi võimlemispallil.
Vanuses 1,5+ lastega arendame käelist tegevust, laseme lastel proovida erinevaid vahendeid (näpuvärve, voolimismasse, liiva, savi jms). Laps saab sõbraks ka pliiatsite ja pintsliga. Teeme erinevaid harjutusi peenmotoorika arendamiseks. Lapsed õpivad olema kollektiivis ja kohanema teistega, mis toetab sotsiaalset arengut. Lapsevanemad saavad juurde oskusi lapse igakülgseks arendamiseks, kuna kõikidesse tegevustesse on kaasatud ka lapsevanemad.

Teisipäeviti toimub beebikooli lauluring. Miks just laul?
Muusika ja keele puhul on aktiivsed samad ajupiirkonnad ning juba lühikest aega muusikaga tegelemine suurendab märgatavalt vasakpoolse ajupoolkera verevarustust. Sellest tingituna loome me kiiremaid ja efektiivsemaid ühendusi ka kõne puhul. Läbi laulude võimaldame lapsel omandada ka sõnavara, mida sa tavakõnes ei pruugi kasutada. Just oma lapsele lauldes on sul võimalik väga varakult luua temaga tugev side ning soodustada edasist kognitiivset, keelelist ja emotsionaalset arengut. Laulmine imikule aitab luua turvatunnet ja saavutada head kontakti lapse ja ema vahel. Hääl on lapse peamine instrument. Laulu kaudu areneb kõne.

Sul on küsimusi beebikooli kohta? Võta ühendust juhendajaga Irina Radionova

Beebikooli lauluringi juhendab Lisabeth Hint.