Digikunstiring

Digikunst on aina levinum asi meie tehnoloogia- ja kunstimaailmas. Digikunstis saab laps oma loovust väljendada just sel viisil ning õppida samal ajal veel paremini tundma ka arvutit ning pilditöötlus- ja joonistusprogramme. Kui noorel on loovust ja kunstihuvi ning ta on huvitatud arvutitest, saab ta digikunstiringis panna proovile oma fantaasia ja graafikalauaga töötamise.

Eesmärk: arendada loovust ja loomingulisust läbi praktiliste kunstiülesannete ning integreerida digikunstiring animatsiooniringiga.

Sihtrühm: lastele alates 9. eluaastast. Rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Ring toimub kaks korda nädalas. Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme? Õpime tundma arvutigraafika liike, programmides esinevaid mõisteid ja nimetusi nii eesti kui ka inglise keeles. Õpime arvutiga töötamisel käituma tervist säästvalt. Digikunstiringis toimub kujundusalane tarkvaraõpe: õpetame selgeks  pikselgraafika põhifunktsioonid, tööriistad, seaded ja tööloogika.

Sul on küsimusi digikunstiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Johanna Mägi