🖥️ Digikunstiring

Digikunst on laialdaste võimalustega kunsti loomise viis. Digikunstis saab noor väljendada oma loovust ning õppida samal ajal paremini tundma pilditöötlus- ja joonistusprogramme. Kui noorel on loovust ja kunstihuvi ning ta on huvitatud arvutitest, saab ta digikunstiringis arendada oma fantaasia, kunsti- ja arvutioskuseid.

Eesmärk: arendada loovust ja arvutioskusi läbi lõbusate ülesannete.

Sihtrühm: lastele alates 8. eluaastast. Rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Ring toimub üks kord nädalas. Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme? Õpime tundma arvutigraafika liike, programmides esinevaid mõisteid ja nimetusi nii eesti kui ka inglise keeles. Õpime arvutiga töötamisel käituma tervist säästvalt.

Sul on küsimusi digikunstiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga Johanna Mägi