👩‍🏫 Lastering AB (Eelkool)

Eesmärk: lapse mõtlemise, tähelepanu, vaatlus- ja kuulamisoskuse arendamine; ettevalmistus kooliks.

Sihtrühm: lapsed vanuses: 6-7 aastat. Osalejate vanust arvestame 1.oktoobri  seisuga.
Rühma suurus  6 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse õppeklass.
Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Eesti keele, matemaatika, kodu- ja looduslooga; muusikaõpetuse ja erinevate käeliste tegevustega kombineeritud üldõpetuse alustel.

Eelkooli rühmi juhendab Ave Kalmus

Sul on küsimusi Lastering AB kohta? Võta ühendust juhendajaga Ave Kalmus.