šŸŽø KitarriƵpetus

KitarriƵppe eesmƤrk:Ā omandada kitarril nii Ć¼ksi kui ka koosseisus musitseerimiseks vajalikud
tehnilised ja musikaalsed oskused.

SihtrĆ¼hm:Ā alates 9. eluaastast.

Kus ja millal?Ā Kitarriring toimub Elva kultuurikeskuse bƤndiruumis (Kesk 30). Tunni toimumine on
Ƶpilase ja Ƶpetaja kokkulepitud ajal. Vaata kaĀ tunniplaani.

Millega tegeleme?Ā Kitarriringis keskendume rĆ¼tmika, muusikalise kuulmise, muusikalise mƤlu,
kujutlus- ja improvisatsioonivƵime ning kitarri Ć¼ldise tunnetuse arendamisele. Kitarriringis ei
keskenduta Ć¼ksnes Ć¼hele žanrile, vaid muusikalisele mitmekĆ¼lgsusele. Huviringi Ƶpilased Ƶpivad
rakendama oma teadmisi varieeruvate stiilide omapƤrade ning tehnikatega. KitarriƵpe toimub
Ƶpilase vƵimetest ja huvidest lƤhtuvalt. Lisaks Ƶpetaja poolt antud harjutustele ning lugudele saab
ka iga Ƶpilane oma valitud lugusi ja stiile Ƶpetaja juhendamisel mƤngida ning harjutada. Tulemusena
osalevad ringi Ƶpilased aktiivselt Ć¼ritustel oma Ƶpitut ja harjutatut esitades, vƵimalusel ka koos
teiste Ƶpilastega (laulustuudio, trummi- ja bƤndiring).

Sul on kĆ¼simusi kitarriringi kohta?Ā VƵta Ć¼hendust juhendajaga Henri Roht