Kitarriõpetus

Eesmärk: omandada kitarril musitseerimiseks vajalikud tehnilised ja muusikalised oskused.

Sihtrühm: alates 9. eluaastast.

Kus ja millal? Kitarriring toimub Elva kultuurikeskuse bändiruumis (Kesk 30). Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Kitarriringis keskendume rütmika, muusikalise kuulmise, muusikalise mälu, kujutlus- ja improvisatsioonivõime ning kitarri üldise tunnetamise arendamisele. Kitarriringis ei toetuta üksnes ühele
žanrile, vaid muusikalisele mitmekülgsusele. Huviringi õpilased saavad teadma ning õpivad rakendama varieeruvate stiilide omapärasid ning tehnikaid. Kitarriõpe toimub õpilase võimetest ja huvidest lähtuvalt. Lisaks kohustuslikele ja vahel ka mõnevõrra keerulistele harjutustele saab iga õpilane lugude ja stiilide valikul kaasa rääkida. Ringi õpilased osalevad aktiivselt linnaüritustel.

Sul on küsimusi kitarriringi kohta? Võta ühendust juhendajaga Reimo Namm