Klaveriõpetus Suzuki meetodil

Eesmärk: laste musikaalsuse, klaverimängu oskuse ja isiksuse arendamine. Ringi motoks on talendi kasvatamine emakeele meetodil. Lähtutakse põhimõttest, et kõik lapsed suudavad pilli mängida.

Sihtrühm: alustamisel on lapse vanus soovituslikult 3-6 eluaastat. Laps osaleb tundides koos lapsevanemaga.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse õppeklassis. Tunnid toimuvad kokkuleppel. Individuaaltunnid toimuvad üks kord nädalas, lisanduvad grupitegevused.

Millega tegeleme? Äratame huvi muusika ja pillimängu vastu. Arendame klaverimängu oskuseid nii solistina kui ka koos teistega. Kasvatame väärikat ja teistega arvestavat isiksust. Kujundame eesmärgipäraseid ja distsiplineeritud harjutamisoskusi. Võimaldame musitseerimisrõõmu ja arendame esinemisjulgust. Osaleme kontsertidel, üritustel ja laagrites.

Lähtudes põhimõttest, et iga laps on võimeline pillimängu õppima, võetakse lapsed vastu katseteta. Lapse õpingute alustamise eelduseks on, et lapsevanem on eelnevalt läbinud sissejuhatava kursuse (8 tundi), kus tutvustatakse Suzuki meetodi põhimõtteid ja filosoofiat ning omandatakse esimesed mänguvõtted ja palad. Enne õppima asumist kuulavad lapsed palasid CD-lt ning osalevad koos lapsevanemaga vaatlejatena teiste laste tundides.

Sul on küsimusi klaveriõpetuse kohta Suzuki meetodil? Võta ühendust juhendajaga Tuuli Vaher