🥗 Kokandusring

Eesmärk: Arendada õpilaste omavahelist koostööd ja toiduvalmistamisoskusi. Propageerime tervislike toiduvalikute tegemist arendades õpilastes teadlikku tarbimist ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Igas tunnis valmib väike või suurem roog, mis hiljem üheskoos ära süüakse. Ringis tehakse läbi kõik söögivalmistamise protsessid alates retsepti lugemisest ja lõpetades nõudepesu ja köögi koristamisega.

Sihtrühm: lapsed vanuses 7-16 eluaastat.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses.  Ring toimub üks kord nädalas. Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Põhirõhk on loomulikult kokkamisel – teeme maitsvaid toite ja degusteerime neid. Kokkamisele läheneme loovalt. Arendame tehnikate ja töövahendite kasutamise oskust ning  maitse-ja ilumeelt. Ringis õpib laps käitumiskultuuri aluseid, kuidas kodus ja väljaspool viisakalt erinevates olukordades toime tulla. Saab teadmisi lauakommetest, toiduvalmistamisest, kodukorrastamisest, rahvatraditsioonidest. Õpib rahvakalendri tähtpäevadega seotud tavasid, toite ja keskkonna tarkusi. Ringi tegevusse kaasame aeg-ajalt ka vanemaid, vanavanemaid ja külalisi.

Sul on küsimusi kokandusringi kohta? Võta ühendust juhendajaga Dagmary Kuslap