Laulustuudio

Laulustuudiosse on oodatud kõik lauluhimulised lapsed ja noored, kes omavad eeldusi soolo- ja ansamblilauluks.

Eesmärk: õpilase vokaaltehnilise osavuse arendamine ning erinevate laulmis- ja hingamistehnikate tundma õppimine ja praktiseerimine. Diktsiooni, improviseerimis- ja fraseerimisoskuse arendamine läbi erinevate muusikastiilide õpilase individuaalsete võimete kohaselt. Muusikalise maitse ja silmaringi avardamine läbi mitmekesise repertuaari. Õpilase eneseanalüüsioskuse välja töötamine ning isikupärase muusikalise eneseväljenduse toetamine.

Sihtrühm: soololaulust huvitatud lapsed ja noored.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Arendame häält spetsiaalsete hääleharjutustega. Leiame üles hääle erinevad kõlad ja kasutame neid. Repertuaari valik toimub vastavalt õpilase soovidele, võimetele ja eale. Õpime tajuma interpretatsiooni võimalusi: fraseering, intonatsioon, dünaamika, rütmika, teksti analüüs jne. Õpime tundma mitmehäälse laulmise ja taustvokaali esitamise põhimõtteid. Kujundame isikupärase repertuaari ja stiili. Töötame live-mikrofoni käsitlemisega ning mugava lavalise oleku saavutamisega. Koostöös õpetajaga saavad õpilased oma lemmiklugusid  salvestada.

Laulustuudio õpilased on võtnud väga edukalt osa nii maakondlikest, vabariiklikest kui ka rahvusvahelistest lauluvõistlustest ja võitnud hulga auhindu. Kindlateks traditsioonideks on saanud jõulu- ja kevadkontsert. Samuti ootab lauljaid ees mitmeid esinemisi Elva linna ja valla sündmustel ning teistel üritustel. Kui kõikidest laululastest ei saagi lauljaid, siis head inimesed kasvavad neist kindlasti.

Laulustuudios õppivad noored ja ka teised muusikahuvilised saavad ka proovi teha muusikaproduktsiooniga, mis on üks põnevamaid ja mitmekülgsemaid erialasid muusikamaailmas. Tegemist on justkui kaasaegse arranžeerimisega, kus muusikalised ideed märgitakse kohe arvutisse kuuldaval kujul, mitte noodipaberile, mis jääb muusikutega kohtumist ootama. Produtsendi tööülesannete hulka võib kuuluda (ja tihtipeale kuulubki) ka laulukirjutamine, helisalvestus ja järeltöötlus, laulmine ja pillimäng. Produtsent on muusikaline hunt Kriimsilm. Muusikaproduktsiooni kursuse raames saavad noored  kirjutada, salvestada ja produtseerida päris oma loo. Liigume samm-sammult lõpptulemuse poole, lisades iga kohtumisega uusi kihte – harmoonia, meloodia, sõnad, trummibiit. Teeme tutvust ka sämpeldamise ja erinevate levinumate effektidega. Kursuse eesmärgiks on anda noortele esialgsed teadmised ja tööriistad iseseisvaks muusikaloomeks.

Laulustuudios õpetavad

Livia Kuuskvere
Kelly Vask
Henrika Trave

Sul on küsimusi laulustuudio kohta? Kirjuta huvikool@elva.ee