Laulustuudio

Laulustuudiosse on oodatud kõik lauluhimulised lapsed ja noored, kes omavad eeldusi soolo- ja ansamblilauluks.

Eesmärk: õpilase vokaaltehnilise osavuse arendamine ning erinevate laulmis- ja hingamistehnikate tundma õppimine ja praktiseerimine. Diktsiooni, improviseerimis- ja fraseerimisoskuse arendamine läbi erinevate muusikastiilide õpilase individuaalsete võimete kohaselt. Muusikalise maitse ja silmaringi avardamine läbi mitmekesise repertuaari. Õpilase eneseanalüüsioskuse välja töötamine ning isikupärase muusikalise eneseväljenduse toetamine.

Sihtrühm: soololaulust huvitatud lapsed ja noored.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Arendame häält spetsiaalsete hääleharjutustega. Leiame üles hääle erinevad kõlad ja kasutame neid. Repertuaari valik toimub vastavalt õpilase soovidele, võimetele ja eale. Õpime tajuma interpretatsiooni võimalusi: fraseering, intonatsioon, dünaamika, rütmika, teksti analüüs jne. Õpime tundma mitmehäälse laulmise ja taustvokaali esitamise põhimõtteid. Kujundame isikupärase repertuaari ja stiili. Töötame live-mikrofoni käsitlemisega ning mugava lavalise oleku saavutamisega. Koostöös õpetajaga saavad õpilased oma lemmiklugusid  salvestada.

Laulustuudio õpilased on võtnud väga edukalt osa nii maakondlikest, vabariiklikest kui ka rahvusvahelistest lauluvõistlustest ja võitnud hulga auhindu. Kindlateks traditsioonideks on saanud jõulu- ja kevadkontsert. Samuti ootab lauljaid ees mitmeid esinemisi Elva linna ja valla sündmustel ning teistel üritustel. Kui kõikidest laululastest ei saagi lauljaid, siis head inimesed kasvavad neist kindlasti.

Laulustuudios õpetavad

Livia Kuuskvere
Kelly Vask
Henrika Trave

Sul on küsimusi laulustuudio kohta? Kirjuta huvikool@elva.ee