🎵 MINI Laulustuudio

MINI Laulustuudiosse on oodatud kõik väikesed lauluhuvilised vanuses 4-6 aastat.

Eesmärk: laste muusikalise kuulmise arendamine läbi laulude ning ring- ja laulumängude. Anda esinemiskogemust juba varajases eas

Sihtrühm: laulmisest huvitatud 4-6-aastased lapsed, rühma suurus kuni 10 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskus. Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme?

Laste jaoks on väga oluline muusikaga tegelemine, sest muusika ja keelel on aktiivsed samad ajupiirkonnad ning juba lühikest aega muusikaga tegelemine suurendab märgatavalt vasakpoolse ajupoolkera verevarustust. Sellest tingituna loome me kiiremaid ja efektiivsemaid ühendusi ka kõne puhul. Läbi laulude võimaldame lapsel omandada ka sõnavara, mida sa tavakõnes ei pruugi kasutada.

 Muusika on laste jaoks mitmekülgselt arendav: loovus, muusikaline kuulmine, tähelepanuvõime, keskendumisoskus, mälu, enda “mina” tunnetamine- millest toetub lapse kogu vaimne areng. 

Laulurühmades tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Lisaks ühehäälsete laululudele  arendame õpilastega ka mitmehäälsust. Tundide ülesehitusel on olulised hääle- ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused ja pillimäng.

Kaks korda aastas toimuvad lastele  kontserdid, kus paljud saavad esimest korda esineda laval. Kontsert annab lapsele esinemisjulgust, rõõmu ja enesekindlust, mida saavad jagada kaaslastega kui ka  perekonnaga. 

Sul on küsimusi MINI Laulustuudio kohta? Võta ühendust juhendajaga Henrika Trave