MINI Laulustuudio

MINI Laulustuudiosse on oodatud kõik väikesed lauluhuvilised vanuses 3-8 aastat.

Eesmärk: laste muusikalise kuulmise arendamine läbi laulude ning ring- ja laulumängude. Anda esinemiskogemust juba varajases eas

Sihtrühm: laulmisest huvitatud 3-8-aastased lapsed, rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskus. Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme?

3-4 aastaste laste jaoks on väga oluline muusikaga tegelemine, sest muusika ja keelel on aktiivsed samad ajupiirkonnad ning juba lühikest aega muusikaga tegelemine suurendab märgatavalt vasakpoolse ajupoolkera verevarustust. Sellest tingituna loome me kiiremaid ja efektiivsemaid ühendusi ka kõne puhul. Läbi laulude võimaldame lapsel omandada ka sõnavara, mida sa tavakõnes ei pruugi kasutada.

5-6 aastaste laste jaoks on muusika mitmekülgselt arendav: loovus, muusikaline kuulmine, tähelepanuvõime, keskendumisoskus, mälu, enda “mina” tunnetamine- millest toetub lapse kogu vaimne areng. 

7-8 aastaste laste laulurühmades tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Lisaks ühehäälsete laululudele  arendame õpilastega ka mitmehäälsust. Tundide ülesehitusel on olulised hääle- ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused ja pillimäng.

Soololaulu tundides tegeleme lastega individuaalselt, lähtudes laste hääle omapärast, soovidest,  püüdlustest ja oskustest.

Kaks korda aastas toimuvad lastele  kontserdid, kus paljud saavad esimest korda esineda laval. Kontsert annab lapsele esinemisjulgust, rõõmu ja enesekindlust, mida saavad jagada kaaslastega kui ka  perekonnaga. 

Septembrist uus õpetaja: Lisaküsimustele vastab meeleldi juhendaja Lisabeth Hint.

Sul on küsimusi MINI Laulustuudio kohta? Võta ühendust juhendajaga Lisabeth Hint