MINI Laulustuudio

MINI Laulustuudiosse on oodatud kõik väikesed lauluhuvilised vanuses 3-6 aastat.

Eesmärk: laste muusikalise kuulmise arendamine läbi laulude ning ring- ja laulumängude. Anda esinemiskogemust juba varajases eas

Sihtrühm: laulmisest huvitatud 3-6-aastased lapsed, rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskus. Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme? Laulame eakohaseid lastelaule, mängime ring- ja laulumänge, katsetame mikrofoni ees laulmist ja esinemist ning arendame koordinatsiooni lauldes koos liigutustega.

Kindlasti saavad MINI Laulustuudio osalised ka esinemiskogemusi nii jõulu- kui kevadkontsertidel.

Sul on küsimusi MINI Laulustuudio kohta? Võta ühendust juhendajaga Henrika Trave