💿 Muusikaproduktsioon

Eesmärk: omandada oskus kirjutada muusikat, seda salvestada,
modifitseerida ning produtseerida enda loomingut.
Sihtrühm: alates 14. eluaastast.
Kus ja millal? Muusikaproduktsiooni kursus toimub Elva Huviala- ja Koolituskeskuses. Vaata
ka tunniplaani.
Millega tegeleme? Muusikahuvilised saavad proovi teha muusikaproduktsiooniga, mis on üks
põnevamaid ja mitmekülgsemaid erialasid muusikamaailmas. Tegemist on justkui kaasaegse
arranžeerimisega, kus muusikalised ideed märgitakse kohe arvutisse kuuldaval kujul, mitte
noodipaberile, mis jääb muusikutega kohtumist ootama. Produtsendi tööülesannete hulka võib
kuuluda (ja tihtipeale kuulubki) ka laulukirjutamine, helisalvestus ja järeltöötlus, laulmine ja
pillimäng. Produtsent on muusikaline hunt Kriimsilm. Muusikaproduktsiooni kursuse raames saavad
noored kirjutada, salvestada ja produtseerida päris oma loo. Liigume samm-sammult
lõpptulemuse poole, lisades iga kohtumisega uusi kihte – harmoonia, meloodia, sõnad, trummibiit.
Teeme tutvust ka sämpeldamise ja erinevate levinumate effektidega. Kursuse eesmärgiks on anda
noortele esialgsed teadmised ja tööriistad iseseisvaks muusikaloomeks.


Sul on küsimusi muusikaproduktsiooni ringi kohta? Võta ühendust juhendajatega Henri Roht ja
Kelly Vask.