Trummiring

Eesmärk: muusikalise eelhariduse omandamine, arvestades õpilase individuaalseid võimeid, eripära, arengut, iseseisvust, omaalgatust, aktiivsust; löökpillimängu põhialuste omandamine; muusikahuvi tekitamine, selle hoidmine ja süvendamine; analüüsimisoskuse ja muusikalise maitse arendamine; iseseisva töö oskuste kujundamine; loovuse arendamine; rütmitunde, astmetaju, muusikalise mälu, fraseerimise arendamine; muusikaalaste teoreetiliste teadmiste omandamine tulenevalt löökpillide tehnilistest võimalustest; isikupärase väljendusstiili kujundamine; koosmusitseerimise ja improviseerimisoskuse arendamine.

Sihtrühm: lastele alates 7. eluaastast.

Kus ja millal? Elva kultuurikeskuse bändiruumis (Kesk 30). Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Trummiringis keskendume eelkõige õpilase mitmekülgsele arengule. See hõlmab soliidse mängutehnika omandamist, mis on pillimängus edasiarenemise ning loovama, rikkalikuma eneseväljenduse vundamendiks. Ökonoomse kehaasendi ja efektiivsete löögitehnikate omandamiseks kasutame erinevaid tehnilisi harjutusi (paradiddle, flam, drag jne). Samuti õpime tundma erinevaid rütmimustreid ning loovalt neid oma “sõnavarana” kasutama. Tegeleme põhiliste trummibiitidega ning soovi korral peatume just selle stiili juures, mis õpilases kõige rohkem huvi äratab. Lisaks kiikame ka käsitrummide maailma.

Sul on küsimusi trummiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga Tõnis Kirsipu