Trummiring

Eesmärk: muusikalise eelhariduse omandamine, arvestades õpilase individuaalseid võimeid, eripära, arengut, iseseisvust, omaalgatust, aktiivsust; löökpillimängu põhialuste omandamine; muusikahuvi tekitamine, selle hoidmine ja süvendamine; analüüsimisoskuse ja muusikalise maitse arendamine; iseseisva töö oskuste kujundamine; loovuse arendamine; rütmitunde, astmetaju, muusikalise mälu, fraseerimise arendamine; muusikaalaste teoreetiliste teadmiste omandamine tulenevalt löökpillide tehnilistest võimalustest; isikupärase väljendusstiili kujundamine; koosmusitseerimise ja improviseerimisoskuse arendamine.

Sihtrühm: lastele alates 9. eluaastast.

Kus ja millal? Elva kultuurikeskuse bändiruumis (Kesk 30). Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme?

Grupitunnis lüüakse kõlama erinevate kultuuride pärimuslikud käsitrummid (conga, djembe, cajon, pandeiro jms). Kolmeliikmelises grupis õpitakse koos vastavaid mängutehnikaid ning mängitakse erinevaid pärimuslikke rütmimustreid.

Individuaalõpe keskendub rohkem traditsioonilisele trummikomplektile. Luubi all on koordinatsiooni ja mängutehnika arendamine. Õpitakse levinumaid trummibiite ning soovi korral peatume just selle stiili juures, mis õpilases kõige rohkem huvi äratab.

 

Sul on küsimusi trummiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga Tõnis Kirsipu