Ideeviit: Paneme noortele aru pähe

Algus: 15.05.2020
Lõpp: 01.12.2020
Rahastaja: Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud Ideeviit projektikonkursi kaudu.

Projekti eesmärgiks on anda noortele ülevaade YouTuber´i elust. Näidata, milliseid raskusi võib ette tulla ning saada ka tulevikuks häid nõuandeid. Saame teada, mismoodi mõjutab sotsiaalmeedia inimese kuulsust ja elu ning kuidas saada hakkama negatiivsete kommentaaridega. Miks üldse youtuberiks hakata ja kuidas tema tegi sellise karjäärivaliku ning millised isikuomadused on vajalikud, et youtuber olla.

Saame teada, milliseid digipädevusi vaja on, et enda youtube kanal luua ja selles ka edukas olla.

Lisaks sellele õpime internetiohutuse kohta, et mida mitte internetis teha ning seda,
kuidas ka ebaõnnestumised võivad internetis saada väga suure tähelepanu osaliseks.

Toetajad:


← Projektid