Kiitus kandleringile

Avaldame kiitust kandleringi õpilastele, kes osalesid ja edukalt esinesid  8.veebruaril Tarvastus XIV Viljandimaa Koolipillipäeval. Aitäh õpetaja Ehtel Kuldvere-Vent!