Lennukalt distantsile

11. märts 2021
Lennukalt distantsile

Vabariigi Valitsus kinnitas 9. märtsil toimunud e-istungil neljapäevast kehtima hakkavate piirangute korralduse. Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu
ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus.

Elva Huviala-ja Koolituskeskuses toimub alates 11.märtsist distantsõpe.
Täpsemad juhised ja soovitused edastavad ringide juhendajad.

SULETUD on ka Elva Avatud Noortekeskus.

Elva Vallavalitsuse korraldusega 19.01.2021 nr 46 on Elva Huviala-ja Koolituskeskuses õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2021. aastal 651,14 eurot, millest lapsevanem tasub näiteks kunstiringi eest 135 eurot (9 kuud x 15 eurot).

Elva Vallavalitsus ei ole teinud õppemaksu vähendamise otsust, kuna õppetöö toimub ümberkorraldatud vormis.

Huvikeskuses õppimine on vabatahtlik. Kui lapsele või lapsevanemale ei sobi ümberkorraldatud õppetöövorm, mis lähtub Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest, on võimalik lapsevanema algatusel alati õppeleping ka lõpetada.

Oleme üksteisele seni toeks kuni saame taas jätkata vanaviisi!

Küsimustega palun pöörduda alati julgelt keskuse direktori poole
huvikool@elva.ee
tel: 55670541 (Garmen Vallikivi)

Loe lisa piirangute kohta SIIT


Uudised