Loovusring

Looduslikest vahenditest tehtud kevadine kompositsioon.