Noorte Tugila

Noorte Tugila

Oleme liitunud Noorte Tugila programmiga 2016. aasta oktoobris. Elva Noorte Tugila hõlmab Elva, Konguta, Nõo, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonda.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on näiteks töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Noorte Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Tegevuste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Noorteameti  poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Kuidas aitab Elva Noorte Tugila noori vanuses 15-26 eluaastat?

  • Aitame noorel leida tööd, koostada elulookirjeldust ja motivatsioonikirja. Vajaduse korral aitame noorel saada kontakti Töötukassaga, suhelda ametnikega ning valida välja võimalikud täiendkoolitused.
  • Loome noorele võimalused jälgida erinevaid töö- ja ametikohti (töövarjupäevad). Näiteks kui noor soovib saada loomaarstiks, aga ta pole päris kindel, kas minna seda ametit õppima, aitab töövarjupäev seda tal paremini otsustada. Tegelikult võib ka juhtuda, et noor saab töövarjuks olles aru ameti mittesobivusest ning nii on ta saanud võimaluse langetada otsuseid veel õigel ajal ja proovida muid ameteid.
  • Noorte Tugilas saab noor karjäärinõustamist. Teeme koostööd Tartumaa Rajaleidja keskusega, kelle praktilised tegevused aitavad noorel iseennast paremini mõista ning suunavad noort tegema õigeid valikuid.
  • Elva Noorte Tugila kaudu saavad täisealised noored minna tasuta välismaale, näha maailma ja kogeda uusi kultuure, õppida võõrkeeli ning saada esimene välismaine töökogemus, mis tõstab koheselt ka noore konkurentsi tööturul.
  • Tagame noorele võimaluse teha vabatahtlikku tööd erinevatel suurtel spordiüritustel (näiteks Tartu Maratonil), kultuurisündmustel ja noorte üritustel. Näiteks said tänavu aasta Elva Kohvikutepäeval noored Tugila abiga klienditeeninduse töökogemuse.
  • Aitame noorel saada projekti kirjutamise ja elluviimise kogemuse. Seeläbi kogeb noor nii aja- kui ka eelarve planeerimist, see tõstab noore konkurentsi tööturul ning soodustab noore ettevõtlikkust.
  • Noortele emadele ja isadele pakume tasuta Gordoni Perekooli koolitust, kus lapsevanem saab teada, kuidas tugevdada ja taastada kontakti oma lapse ja teiste pereliikmetega ning lahendada igapäeva suhtlusolukordi suhteid kahjustamata ja võimu kasutamata.
  • Aga et asi ei oleks liiga tõsine ja üksnes õppimisekeskne, organiseerime noortele ka vabaaja tegevusi (ekskursioonid, väljasõidud, teatri- ja filmiõhtud, laagrid jpm).

Tugila programmis osalevatele noortele on teenused ja üritused TASUTA.

Selleks aga, et Sind paremini aidata, kuulame esmalt Sind ja sinu muret ning aitame leida meeskonna abiga just Sulle sobiva lahenduse. Mis iganes Su mure ka pole, kõigele on lahendus! Toetame Sind moraalselt ning suhtleme Sinuga individuaalselt!

Elva Noorte Tugila spetsialist:

Grete Kald
Grete Kald Coaching
tugila@elva.ee või telefon 53405580


Projektid