Noortevaldkonna tunnustussündmus tõi ühe laureaadi tiitli ka Tartumaale

30. jaan. 2020
Noortevaldkonna tunnustussündmus tõi ühe laureaadi tiitli ka Tartumaale

Kolmapäeva õhtul Tallinnas toimunud haridus- ja teadusministeeriumi ning
Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud iga-aastasel noortevaldkonna
tunnustussündmusel Noorte Heaks Tänu toodi esile läinud aasta noorsootöö
tegusid ja tegijaid üle Eesti. Üks oluline tunnustus tuli ka Tartumaale –
aasta noorsootööühenduse tiitli pälvis Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus.

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega
tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid
tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud
noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud
valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised
isikud kaheteistkümnes kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta huvikool,
aasta noortekeskus, aasta noorteühing või -organisatsioon, aasta osaluskogu
ja õpilasesindus, aasta noortemalev, aasta noortelaager, aasta kohalik
omavalitsus, aasta noorsootööühing, aasta panustaja, aasta tegu noorsootöös
ning pikaajaline panus noortevaldkonda.

Tartumaalt olid nomineeritud veel Tartu linn aasta kohaliku omavalitsuse
kategoorias ja Tartu Noorte Töömalev aasta noortemaleva kategoorias.

Tallinnas Maarjamäel toimunud auhinnatseremoonial tunnustas noortevaldkonna
silmapaistvamaid tegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Mul on
hea meel, et Eestis on niivõrd palju selliseid inimesi, kes on võtnud enda
südameasjaks noorte elu paremaks muuta! Olen siiralt tänulik tehtud töö
eest,“ sõnas Reps. „Noorsootöö mõjutab otsesõnu meie kõigi heaolu – on ju
tänased noored need, kelle kanda on tulevik. On ääretult oluline neid, kes
tegutsevad noorte heaks, esile tuua ja kiita,“ innustas Reps.
[image: Aasta noorsootööühingud Eesti Kunstikoolide Liit ja Tartumaa
Noorsootöötajate Ühendus.jpg]
Foto: Erlend Štaub

„Meie jaoks oli üllatus lavale tõusta. Oleme alles üsna värske
organisatsioon ning Eesti Kunstikoolide Liit tundus aukartustäratav
kaasnominent“ väljendas esimesi emotsioone ühenduse juhatuse esimees Egle
Haljassaar. Haljassaar lisas: „Kui õhtujuht Daniel Levi Viinalass küsis
kommentaariks, mis oli kõige tähendusrikkam hetk möödunud aastast, siis
kindlasti Tartumaa noorsootöötajate „meie-tunne“, mille tekkimisele ja
säilimisele ühendus proovib igati oma tegevusega kaasa aidata.“

*Alates ühingu moodustamisest on TNÜ end selgelt positsioneerinud Tartumaa
noorsootöö arenguorganisatsioonina ning algatanud mitmeid noorsootöötajaid
arendavaid projekte, sh projekt „Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku
arendamine ja võimestamine“, mille raames korraldatakse koolitusi,
koostööseminare, maakondlikku tänusündmust ja tervist edendavate
noortekeskuste pilootprogrammi Tartumaal. *

Palju õnne kõigile laureaatidele:

– Aasta noorsootöötajad on Roger Tibar Eesti Noorteühenduste Liit
(ENL)-st ja Triin Mäger Pärnu Noorte Vabaajakeskusest.
– Pikaajalise panuse eest noortevaldkonna arengusse tunnustati Anne
Õuemaad Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest ja Eesti Noorteühenduste
Liitu.
– Aasta noorteühing või -organisatsioon: Eesti Kurtide Noorte
Organisatsioon ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine
– Aasta huvikool: Türi Muusikakool
– Aasta noortekeskus: Pärnu Noorte Vabaajakeskus
– Aasta osaluskogu: Viimsi Noortevolikogu
– Aasta õpilasesindus: Võru Gümnaasiumi Õpilasesindus MÕIS
– Aasta noortemalev: Saaremaa Öpilasmalev „KÖIGI MALEV“
– Aasta noortelaagrid: projektilaager TAIP ja Taevaskoja Noortelaager
– Aasta kohalikud omavalitsused: Keila linn ja Tallinna linn
– Aasta noorsootööühingud: Eesti Kunstikoolide Liit ja Tartumaa
Noorsootöötajate Ühendus
– Aasta panustaja: Anna Kaisa Oidermaa ja Briti Nõukogu / British
Council Estonia
– Noortevaldkonna aasta teod: ERYICA koolitus „Noorteinfo arendamine ja
võrgustikutöö“ ja Noortekonverents


Uudised