Õppetöö korraldamine huvikeskuses alates 1. märtsist

1. märts 2021
Õppetöö korraldamine huvikeskuses alates 1. märtsist

EV valitsuse 26.02.2021 kehtestatud piirangute tõttu ei ole huvihariduses kuni 28. märtsini rühmaviisiline tegevus või treening siseruumides lubatud.

Elva Huviala-ja Koolituskeskuses on õppetöö ümber korraldatud ning huviringid toimuvad kas individuaalselt, välitingimustes või veebi vahendusel. Täpsema info edastab ringijuhendaja.

Detsembris ära jäänud tunnid toimuvad 1.-11. juunil 2021 ning 1.-5. märtsil ära jäänud tunnid toimuvad kevadvaheajal.

Elva Vallavalitsus ei ole teinud õppemaksu vähendamise otsust, kuna õppetöö toimub huvikeskuses ümberkorraldatud vormis.

Elva Vallavalitsuse korraldusega 19.01.2021 nr 46 on Elva Huviala-ja Koolituskeskuses õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2021. aastal 651,14 eurot, millest lapsevanem tasub näiteks kunstiringi eest 135 eurot (9 kuud x 15 eurot).

PS! Vaheaegade perioodil õppemaksu ei vähendata. Keskuse õppevaheajad vastavad üldhariduskoolile kehtestatud õppeperioodile ja õppevaheaegadele (Elva HKK põhimäärus §10, lg 2).

Huvikeskuses õppimine on vabatahtlik. Kui lapsele või lapsevanemale ei sobi ümberkorraldatud õppetöövorm, mis lähtub Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest, on võimalik lapsevanema algatusel alati õppeleping ka lõpetada.

Loodame siiski mõistvale suhtumisele ning palume küsimuste ja tagasisidega pöörduda alati julgelt keskuse direktori poole.

 

Olgem terved ja rõõmsad,
Garmen Vallikivi
huvikool@elva.ee

 


Uudised