Pillipäev Ehe emotsioon 2020

12. veebr. 2020
Pillipäev Ehe emotsioon 2020

Elva valla 2.pillipäev Ehe emotsioon toimus 11.veebruaril 2020 Konguta Koolis.

Pillipäeva eesmärgiks oli ühinenud Elva vallas lõimida vallas toimivaid muusika-ja pilliringe, suurendada koostööd huviringide ja huvitegevust pakkuvate asutuste vahel ning tutvustada ja tutvuda valla pilliõpetajate ja pillimängijatega. Ja miks ka mitte, ehk mõnigi õpilane leiab omale lemmikpilli, mida sügisel õppima minna.

Pillipäeval said kõik õpilased osaleda kolmes töötoas, milles õpitu kanti ette ühiskontserdil.

Kontserti alustas Konguta koolipere ühisansamblilooga.

Järgnevalt esinesid:

  1. Viisikandle töötuba – juhendajad Vaido Petser, Katrin Libe
  2. Robomuusika-juhendaja Hanna-Liisa Tamm
  3. Orffi pillide töötuba, juhendaja Ehtel Kuldvere-Vent
  4. Laulumängude töötuba-juhendaja Merilin Seer
  5. Ukulele töötuba-juhendaja Kelly Vask
  6. Musateater –juhendaja Kristiina Lõhmus, Lendteater (Kaidi Koppel)
  7. Käsikellamängu töötuba-juhendaja Livia Kuuskvere
  8. Kitarri töötuba- juhendaja Kristjan Luik
  9. Trummi/kehapilli töötuba- Juhendaja Meelis Külaots
  10. Puhkpillide töötuba-Karl Vakker, Tiit Veigel ja Ülo Laanesaar

Pillide meisterdamise töötoas valminud pillidest valmis näitus. Töötoa juhendajateks  Inno Laur ja Eva Tammemägi.

Pillipäeva toetasid: Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp, Elva Vallavalitsus, Konguta Kool, Elva Muusikakool, Elva Huviala-ja Koolituskeskus, SA Elva Teenused, Elva LendTeater.
Pillipäeva jäädvustas Marko Hõrak.

Aitäh kõikidele juhendajatele, osalejatele!
Erilised tänud Konguta kooliperele meeldiva koostöö eest!
Kohtumiseni järgmisel pillipäeval!

Siin on pillipäeva ehedad emotsioonid.

 


Uudised