Pillipäev Ehe Emotsioon

Pillipäev Ehe Emotsioon

Tartumaa suure ühinenud Elva valla ühise pillipäeva korraldamine ja soovist hakata lõimima huviharidust võimaldavates asutustes toimivaid muusika-ja pilliringe tähistamaks ühtlasi “Huviharidus Elvas 40 aastat” (Huviharidust hakati andma Elvas 1979.aastal).
Eesmärk on suurendada koostööd huviringide ja huvitegevust pakkuvate asutuste vahel ning tutvustada ja tutvuda valla pilliõpetajate ja pillimängijatega. Pillipäev on plaanis kujundada traditsiooniks, millega mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada ja väärtustada Elva valla muusikahuviliste õpilaste harrastust. Projekti eesmärgiks on arendada piirkondlikku tegevust, õpetada lapsi ja noori väljendama sõnadeta oma tundeid läbi muusika ja pillimängu. Pakkuda ehedat rõõmu muusikast ja ise muusika tegemisest.
Päev algab osalemisega erinevates õpitubades. Õpitubasid on kokku seitse: trumm (juhendaja Tõnis Kirsipu) laulumängud (Kelly Vask) kellamäng (Livia Kuuskvere) kitarr (Alex Verlin) väikekannel (Ehtel Kuldvere-Vent) viisikannel (Vaido Petser) klaverimäng Suzuki meetodil (Tuuli Vaher). Iga laps saab osaleda kuni kolmes õpitoas. Ühe õpitoa kestvus on 45 min. Pärast töötubades osalemist pakutakse osalejatele lõunatoitu. Kõiki pille saab näha-kuulda kultuurikeskuses toimuval lõppkontserdil, kus kannavad kõik õpitoad ette päeva jooksul selgeks õpitud esinemisnumbrid/muusikapalad. Kontserti juhib SA Elva Kultuuri kultuuritöötaja Lea Kurvits. Pärast kontserti on osalejatele ja juhendajatele tänuks kringlilaud. Jätkub vestlus ja tagasiside saamine pillipäeva kohta. Projekti sihtgrupi kirjeldus Elva valla huviharidusasutuste ja muusikaliste huviringide õpilased alates 9.eluaastast. Eelkõige on oodatud Elva, Puhja, Peedu, Valguta, Rannu, Konguta, Rõngu kandle,-trummi,-kitarri,-ja klaveriringid ning Elva Gümnaasiumi rahvamuusikaansambel.


Projektid