Tartumaa noorsootöötajate õppereis Soome

28. sept. 2019
Tartumaa noorsootöötajate õppereis Soome

18.-20. septembril 2019 kutsus Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus maakonna
noortevaldkonna töötajaid, tugispetsialiste ja õpetajaid Soome õppereisile,
mis toimus LEADER/PRIA Tartumaa Arendusseltsi poolt toetatud projekti
“Tartumaa noorsootöö võrgustiku arendamine ja võimestamine” raames.

Tutvusime noortekeskuste, koolide, raamatukogu, kultuuri-, sotsiaal- ja
terviseameti koostööga hariduslike erivajadustega noorte
toetamisel ja tugivõrgustike tööga Espoos, Turus ja Lohjal.

Õppereisil külastasime noorte töökoda “Työpaja TUUMA”, kus õpingud
katkestanud ja tööturult eemalejäänud noortel on võimalik tööd ja rakendust
leida ning oma edasist eluteed koos karjäärinõustajaga planeerida. Lohjal
saime uudistada Harjula tegevuskeskust ja Turus “Noortemaja VIMMA”, kus
tegutsevad ühes majas nii kohvik, noortekeskus, huvialaringid, erinevate
valdkondade noorsootöötajad erinevate projektide ja programmidega,
sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustaja, psühhiaater jne.

Piilusime sisse Mainingi kooli ja Lohja Linnaraamatukogu laste- ja
noorteosakonda, kus mõlemas toimub väga tihe koostöö noortekeskustega.
Turu linnas olime külalisteks Varsinais-Suomen Viro-keskuses , mis
korraldab Soomes elavatele Eesti noortele laagreid ja muid tegevusi ning
tutvusime ka Rausjärve laste-ja noortelaagriga.

Tagasisideringis ütlesid paljud noorsootöötajad, et tunnevad puudust
sellisest operatiivsest võrgustikust erinevate spetsialistide näol, kellega
koostöös noort tema rõõmudes ja muredes toetada ent leidsid siiski, et
paljut kogetut saab ka Eesti ühiskonda integreerida. Rõõmustasid väikesed
avastused, mis võivad tööd palju efektiivsemaks ja lõbusamaks muuta.

Õppereisil leidis kinnitust meie Tartumaa noorsootöötajatele juba
tunnuslauseks kujunenud mõte: “Koostöös peitub jõud ja vägi!”

“Minu jaoks oli reis koht, kus sain mõtteid vahetada nii erinevate Tarumaa noorsootöötajatega, kui ka Soome kolleegidega. Tekkis mõnus sünergia, kus hakkasid idanema põnevad projektid ja ettevõtmised. See annab juurde jõudu ning teeb meele rõõmsaks, kui sellises vahvas seltkonnas on võimalik aega veeta,” muljetas Hanna Laius Elva avatud noortekeskuse noorsootöötaja.


Uudised