Terviseameti soovitused

28. veebr. 2020
Terviseameti soovitused

Peagi lõpeb koolivaheaeg ning lapsed on taas oodatud huvikooli.
Reisil viibinute hulgas on kindlasti ka neid, kes käisid Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju koroonaviirusesse haigestunuid.
Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada ja paluda lastevanemaid, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14 päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit. Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi, siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda. Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest kooli.

Tervisekaitse seisukohast on käte pesemine kõige tähtsam bakterite ja osade viiruste levimise vältimise viis.

Huvikeskuses on käte desinfitseerimiseks dosaatorid paigaldatud saali, noortekeskusesse, II korruse keskmisesse õppeklassi, I korruse õppeklasside vahekoridori ning peasissepääsu alal.

Kõige värskema info viiruse leviku ja tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt.

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus


Uudised