Tunne Tartumaad – mõttespordiga Elvast edasi

Tunne Tartumaad – mõttespordiga Elvast edasi

Käesoleva projekti põhieesmärk on jätkata 2016. aastal algust saanud mõttespordi edendamisega, soodustades koostööd 2017. aasta KOVi valimiste järgselt tekkiva Elva valla oluliste koostööpartnerite vahel, parandada Elva Avatud Noortekeskuse avatud ruumis noorte jaoks oluliste tegevusvahendite seisukorda ja organiseerida noortele ja koos noortega 2017. aasta vältel kaheteistkümnes Tartumaa piirkonnas, sealhulgas Elvas, eriilmelised ühistegevused, soodustades seeläbi eri piirkonna noortekeskuste omavahelist koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist.

Projekti raames toimub kaks kabeturniiri (kevadturniir ja sügisturniir), külastatakse 11 noortekeskust ja osaletakse nende tegevustes, korraldatakse Elva nootekeskuses üritus 11 Tartumaa noortekeskusele, osaletakse noortega kabeturniiridel mujal Eestis ning esitletakse 2016. aasta projekti kohta valminud näitust Tartus Tasku keskuses ning Meeri seltsimajas. Koostöös projektipartneritega valmib 2018. aasta ühiskalender.


Projektid