Tuuli Vaher

Klaveriõpetus Suzuki meetodil


tuuli.vaher@mail.ee
+372 5281543


Tuuli Vaher õpetab klaverit Suzuki meetodil 2016. a sügisest. Alustas oma klaveriõpinguid Elva Muusikakoolis ning siit viis tee teda edasi Heino Elleri nimelisse Tartu Muusikakooli ja Eesti Muusikaakadeemiasse. Ta on õppinud kultuurikorraldust Tartu Ülikoolis, kus magistritöö jäi kirjutamata seoses tööle asumisega Otepää Muusikakooli direktorina. 11 Otepääl töötatud aasta sisse jäid ka laste sünnid. Just tänu vanema lapse varasele ja tungivale soovile viiulit mängida, jõudis Tuuli Suzuki meetodini. Praegu läbib Tuuli Suzuki meetodi teise taseme klaveriõpetajate koolitust. Energiat meeldib taastada lugemisega, teatrikülastustega, tervisespordiga, Shindo venitusharjutustega, koduaias toimetamisega ning perega vahvat ette võttes.


Võta ühendust


← Inimesed