Uuest õppeaastast muutuvad õppetasud

28. mai 2019
Uuest õppeaastast muutuvad õppetasud

Õppetasude muutmisel on arvesse võetud ringide tööks vajalikud õppeinventari, materjali- ja majanduskulud.
Õppetasude määrad sõltuvad ka huviringide spetsiifikast.
Eelmised õppetasud olid kehtestatud 2016/2017 õppeaastaks.


Uudised