Varaait vol 15: Võrratu digikunst

Projekti eesmärk on kaasajastada ja mitmekesistada digikunstiringi võimalusi, hoida seeläbi olemasolevaid noori huvitegevuses ja arendada noorte ja noorsootöötajate digioskusi. Tutvustada Elva ja Nõo valla noortele digikunstiringi võimalusi ja tekitada neis huvi antud ala vastu.

Projekti raames mitmekesistatakes Digikunstiringi tegevust ning tutvustatakse ringi võimalusi Elva ja Nõo valla noortele.
Toimub 3 avatud töötuba: Elva valla noortele, Nõo valla noortele ja valdade noorsootöötajatele. Töötubasid viivad läbi Digikunstiringis käivad noored, koos ringi juhendajaga.


Projektid