Värvilised mõttemustrid

Algus: 01.03.2019
Lõpp: 30.12.2019
Rahastaja: Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

Projekti “Värvilised mõttemustrid” eesmärgiks on edendada noorte vaimset tervist läbi selle, et suurendatakse noorte teadmisi vaimsest tervisest ja selle hoidmisest ning pakkutakse ka keskkonda, kus noortel oleks võimalus luua endale vaimset heaolu . Projekti käigus toimuvad noortele töötoad, kus saadakse vajalike teadmisi ja ressursse enda vaimse tervise parandamiseks ning tugevdamiseks. Õpitakse enda mõttemaailma paremini tundma, leitakse enda tugevused ja nõrkused ning selgitatakse, kuidas neid enda ja teiste heaolu loomiseks on võimalik kasutada. Noortele tekib ruum, kus neil on ühest küljest võimalus õppida erinevate vaimse tervise teemade kohta ning neid teadmisi ka rakendada.

Toimuvad järgmised töötoad:
1.Stress, pinged ja negatiivne mõtlemine- kuidas need takistavad meil oma unistusi ellu viia?
2. Kuidas loodus aitab kaasa, et ennast hästi tunda? (Mustjärve matkaraja matk)
4. “Ei” ütlemise töötuba
5. Tõhusa õppimise töötuba
6. Kuidas saada seda, mida ma tegelikult tahan?
7. Muusika- ja loovteraapia töötuba

 


← Projektid