Värvilised mõttemustrid

Algus: 01.03.2019
Lõpp: 30.12.2019
Rahastaja: Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

Projekti “Värvilised mõttemustrid” eesmärgiks on edendada noorte vaimset tervist läbi selle, et suurendatakse noorte teadmisi vaimsest tervisest ja selle hoidmisest ning pakkutakse ka keskkonda, kus noortel oleks võimalus luua endale vaimset heaolu . Projekti käigus toimuvad noortele töötoad, kus saadakse vajalike teadmisi ja ressursse enda vaimse tervise parandamiseks ning tugevdamiseks. Õpitakse enda mõttemaailma paremini tundma, leitakse enda tugevused ja nõrkused ning selgitatakse, kuidas neid enda ja teiste heaolu loomiseks on võimalik kasutada. Noortele tekib ruum, kus neil on ühest küljest võimalus õppida erinevate vaimse tervise teemade kohta ning neid teadmisi ka rakendada.

Toimuvad järgmised töötoad:
1.Kuidas elada hea tundega ja teostada oma unistused?
2.Stress, pinged ja negatiivne mõtlemine- kuidas need takistavad meil oma unistusi ellu viia?
3.Kuidas loodus aitab kaasa, et ennast hästi tunda?
4.Muusika- ja loovkunstide õpituba – kuidas muusika ja kunsti abil arendada sotsiaalseid oskusi ning eneseteadlikust, leevendada keskendumisraskusi, maandada ärevust ja pingeid.
5.Õpioskuste õpituba- kuidas efektiivselt õppida:tutvustatakse tõhusaid õpimeetodeid, seda, kuidas aega planeerida ja kuidas võidelda segajatega.

 


← Projektid