Elva valla õpilasmalevatesse registreerumine on alanud

4. mai 2023
Elva valla õpilasmalevatesse registreerumine on alanud

Õpilasmalev pakub esmase töökogemuse võimaluse 13-19 aastastele noortele. Malevas osalemise kaudu suureneb noorte teadlikkus töömaailmast, tuleviku tööturuoskustest ja karjääriplaneerimisest. Samuti arendab malev noortes suhtlemis-, õpi- ja sotsiaalseid oskuseid. Tööst vabal ajal toimuvad põnevad töötoad või meelelahutuslikud vaba-aja üritused.

Elva vallas korraldatakse kolm suvist noortemalevat: 26.06 – 02.07 Rannu malev (korraldaja Rannu Avatud Noortekeskus), 16.07 – 22.07 Elva malev (korraldaja Elva Avatud Noortekeskus) ning 24.07 – 28.07 Rõngu + Hellenurme malev (korraldaja Rõngu Avatud Noortekeskus ja MTÜ Hellenurme Noortekeskus). Malevasuve lõpetab ühine Elva valla õpilasmalevate kokkutulek.

Malevasse registreerumiseks tuleb täita ankeet, kus küsitakse lisaks andmetele ka motivatsioonikirja. Kuna eelmistel aastatel on Elva linna õpilasmalevasse kandideerijaid olnud rohkem kui kohti, on pidanud maleva korraldajad tegema valiku motivatsioonikirjade ja töövestluste põhjal. Noorsootöötajad (loe: maleva juhendajad) paluvad noortel läbi mõelda, mis motiveerib neid malevasse kandideerima – on see töö, palk, uued sõbrad või ehk hoopis emalt isalt saadud sõbralik soovitus. Motivatsioonikirja võib kirja panna oma tugevused – mõni eriline töö oskus või suhtlusoskus (ehk oled super tülide lahendaja?). Kõik, kes on täitnud korrektselt ankeedi ja motivatsioonikirja, kutsutakse töövestlusele maleva korraldajatega. Töövestlusel hinnatakse noore valmisolekut pikaks töönädalaks, mis lisaks töökoormusele paneb noore ebamugavasse olukorda, kui ta peab oma kolleegidega nädal aega järjest pead-jalad koos elama (loe: madratsil magama, dušijärjekorras passima, söögilauda jagama, kõrvuti kraanikausis sokke pesema jne).

Malevasse kandideerimine on avatud kuni 21.mai 2023. Loe ka eelmisel aastal toimunud õpilasmaleva kohta siit.

Elva valla õpilasmalevaid rahastab Elva vald ja HARNO. Sponsoreerivad Salvest, Aakre Moos, Rannu Seeme, Estover Piimatööstus OÜ


Uudised