Pärimusmuusikaring

Pärimusmuusikaringi on oodatud pillimänguhimulised lapsed ja noored vanuses 10-17, kellel on huvi pärimus- ja rahvamuusika vastu. 

Eesmärk: Eesti pärimusmuusika tundmaõppimine erinevatel instrumentidel – plokkflööt, väikekannel, torupill, ukulele, laul jne. Pillide mängutehnika omandamine, improviseerimisoskuse arendamine. Muusikalise silmaringi avardamine läbi maailmamuusikaga tutvumise. Õpilase enese analüüsioskuse väljatöötamine ning isikupärase muusikalise eneseväljenduse toetamine.

Sihtrühm: pärimusmuusikast ja pilliõppest huvitatud lapsed ja noored vanuses 10-17

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse õppeklassis. Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Arendame pillimänguoskusi läbi erinevate harjutuste ja lugude õppimise. Õpime tundma erinevaid mängu-tehnilisi võtteid pillil ning kasutame neid erinevates situatsioonides. Repertuaari valik toimub vastavalt õpilase tasemele esialgu eesti pärimusmuusika varasalvest, hiljem kaasates ka maailmamuusikat. Õpime oma instrumendil improviseerima, tajuma harmooniat ning varieerima meloodiat. Kujundame isikupärase pillimängustiili. Töötame mugava lavalise oleku saavutamise ja salvstusprotsessis kaasalöömisega.

Suvel korraldame ka pärimusmuusiklaagreid.

Sul on küsimusi pärimusmuusikaringi kohta? Võta ühendust juhendajaga Henrika Trave

Vaata pärimusmuusikaringi tutvustust.